Gannet

Miljöbedömningar

För att förstå, bedöma och hantera havsbaserade vindkraftsparkers potentiella påverkan på den marina miljön krävs kunskap om den miljö där de ska uppföras. Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft förutsätter därför en djupgående kunskap vid upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i enlighet med nationella bestämmelser/lagstiftning, samtidigt som hänsyn tas till lokala förhållanden.

NIRAS team av interna experter har lång erfarenhet av samtliga miljöaspekter i samband med utveckling av havsbaserade vindkraftsparker. Vi använder vår tekniska expertis inom den fysiska, kemiska, biologiska och mänskliga miljön för att erhålla, analysera och tolka relevant miljöinformation som underlag för utformning, godkännande och drifttillståndsvillkor för havsbaserade vindkraftsparker. Under kontrollprogram och miljöövervakning övervakar vi att beslutade villkor följs och hur miljön återhämtar sig efter anläggande av vindparken.

Våra tjänster omfattar design, undersökningskampanjer, miljöutredningar och miljöbedömningar, inklusive riskbedömning av kollisionsrisk för fågel, modellering av undervattensbuller och sedimentspridning, samt bedömning av konsekvenser för arter och livsmiljöer.

Vill du veta mer?

Martin Isaeus

Martin Isaeus

Project Director

Stockholm, Sweden

+46 70 441 25 29

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197