Projekteringsledning

Male construction supervisor in safety helmet and reflex vest with laptop in front of construction site

NIRAS hjälper dig som beställare att vidareutveckla visionen till faktiska ritningar som säkerställer att senare faser i byggprojektet uppfylls enligt plan.

NIRAS hjälper dig som beställare att vidareutveckla visionen till faktiska ritningar som säkerställer att senare faser i byggprojektet uppfylls enligt plan. Genom täta dialoger med beställare och projekteringsgrupp skapar vi förutsättningar för att rätt beslut ska kunna fattas för allt från stora, principiella beslut ner på minsta detaljnivå. Vi ser till att överenskommen tidplan, kostnad och kvalitet efterföljs. Projekteringen mynnar ut i en samgranskning av alla ritningar för att säkerställa att alla funktioner som t.ex. arkitektur, ventilation och el samspelar innan kostnadsförfrågan skickas till entreprenörer.