Projekteringsledning

Two men sitting in front of computers.

Vi vidareutvecklar er vision till beskrivningar, anvisningar och ritningar som säkerställer att byggprojektet når gemensamt uppsatta mål.

Vi vidareutvecklar er vision till beskrivningar, anvisningar och ritningar som säkerställer att byggprojektet når gemensamt uppsatta mål. NIRAS har erfarenhet av att upphandla, organisera och leda projekteringsarbetet. Genom täta dialoger med beställare och projekteringsgrupp skapar vi förutsättningar för att rätt beslut ska kunna fattas på alla nivåer. Vi ser till att överenskommen tidplan, kostnad och kvalitet efterföljs. Projekteringen mynnar ut i en samgranskning av samtliga handlingar för att säkerställa att alla funktioner såsom arkitektur, ventilation och el samspelar. Resultatet av projekteringen utgör underlag för kalkyl och kommande upphandling av entreprenör.