Flyttprojektledning

Three people having a discussion by desk

NIRAS leder och bevakar hela processen från tecknat hyresavtal till inflyttning så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

NIRAS leder och bevakar hela processen av er flytt. Vi ser till att hyresvärden iordningställer era lokaler i enlighet med hyresavtalet. Vi leder och bevakar även flyttorganisationens framdrift utifrån budget, kvalitetsnivå och tidplan. Tidplanen samordnas med de besked som behöver lämnas avseende lokalernas anpassning samt de inköp som behöver utföras och planeras. Budget upprättas och följs sedan upp genom hela projektet. Vi hjälper er med upphandlingsunderlag och projektledning av era inköp och leveranser samt den slutliga flytten till de nya lokalerna.