Lokalavveckling

Lokalavveckling

Vi kan bistå dig i att avveckla eller hyra ut del av lokaler du inte behöver.

Om du har en lokal som du helt eller till del inte längre behöver, men hyresavtalet löper ännu en tid, kan vi hjälpa dig att avveckla förhyrningen i förtid eller hitta en andrahandshyresgäst och minska dina kostnader.

Genom vårt breda nätverk och etablerade kanaler och arbetssätt kan vi söka efter en ny hyresgäst som vill ta över hyreskontraktet alternativt hitta någon som vill hyra lokalen, eller del av lokalen, i andra hand till dess att kontraktet löper ut. Som ett tredje alternativ kan vi, på uppdrag av er, förhandla fram en uppgörelse med fastighetsägaren.

Vi strävar alltid efter att uppnå en så stor kostnadsbesparing som möjligt för våra kunder och vet hur viktigt det är att vara mycket aktiv för bästa resultat.

Vill du veta mer?

Rickard Ekman

Rickard Ekman

Market Director

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 95

Karl-Oscar Nilsson

Karl-Oscar Nilsson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 07

Se också

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197