Lokalstrategi

Oaktat om din verksamhet har en eller flera etableringar är det klokt att sätta en lokalstrategi för er lokalförsörjning.

En lokalstrategi ger dig en tydlig målbild som visar vägen fram, till för er optimerad nytta, arbetssätt och ekonomi. Lokalstrategin ger dig också möjlighet att mäta och följa upp hur ni ligger till i arbetet med er lokalförsörjning.

När NIRAS får nöjet att arbeta med er, med målet att ta fram, dokumentera och implementera en lokalstrategi, identifieras initialt styrande kriterier och målbilder som ska uppfyllas. Det kan avse mål inom till exempel arbetssätt för lokalförsörjningen, förhyrd yta, hållbarhet, arbetsmiljö, funktionalitet, kvalitet, utformning, läge, optimering av kostnader i förhållande till nytta, tidshorisont och medarbetarnöjdhet.

Under genomförandet av den handlingsplan som sätts utifrån lokalstrategin säkerställer vi att processer startas i tid, att hanteringen olika lokalprojekt blir likartad och effektiv. Vi mäter och utvärderar löpande resultatet i förhållande till målbilden.

Vill du veta mer?

Oskar Lundqvist

Oskar Lundqvist

Affärsområdeschef Hyresgästrådgivning

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 36

Ingela Johansson

Ingela Johansson

Senior Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 57

Se också