Lokalsökning

man giving a presentation

Vi hjälper dig att hitta rätt lokal för din verksamhet utifrån era unika behov.

NIRAS har god marknadskännedom och rätt kanaler, över hela landet, för att hitta rätt lokal för just din verksamhet. Vi har en effektiv och väl utprövad metodik för att visa dig vilka möjliga alternativ som finns på marknaden. Inför ditt beslut om avgränsning av sökområden kan vi ge dig en aktuell uppskattning av prisnivå i olika områden. Vi presenterar lokalförslagen med en rekommendation för ert val av lokal och kan även genomföra hyresförhandling och avtalsutformning.