Förändringsledning

Förändringsledning i lokalprojekt

Vi guidar din verksamhet genom den förändring det innebär att övergå till en ny arbetsplatslösning.

NIRAS leder, i samarbete med ansvariga inom er verksamhet, förankringsarbetet inför, under och efter ert lokalprojekt med målet att ni ska få ut bästa möjliga resultat och verksamhetsnytta av er planerade förändring.

Vi planerar aktiviteter utifrån en initial kartläggning och justerar löpande utifrån aktuell temperatur i organisationen. Vi processleder riskbedömningar, workshops och kommunikationsaktiviteter utifrån förändringens art och omfattning.

Det vi ser är viktigast för en lyckad förändring är att kommunicera mål och syfte tydligt, att ledare och personalansvariga är trygga i processen och att alla ges möjlighet att på olika sätt bidra till den nya gemensamma arbetsplatsen.

Vi arbetar med information och kommunikation och bidrar med inspel och inspiration utifrån andra verksamheters resa och resultat. Vår övertygelse är att det är viktigt att arbeta i aktiv samverkan och samplanering med lokalprojektet för att  förändringen ska tas emot på bästa möjliga sätt, vare sig det gäller övergång från egna rum till öppet kontorslandskap eller införande av en aktivitets- / verksamhetsbaserad arbetsplats.

Vill du veta mer?

Karolina Larsson

Karolina Larsson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 08

Se också