Projekt

Innovativt kraftvärmeverk i Brønderslev kombinerar ny teknik

Bronderslev 4

Brønderslev får värme och el från en toppmodern energianläggning som använder lokalt träflis och solel för att förse staden med fjärrvärme. Anläggningen har utökats med 5 km CSP-solfångare och två spånpannor levererar energin till en ORC-turbin. Vidare täcks anläggningens elbehov delvis av el producerad genom egna solceller.

den 23 februari, 2022
 • SDG: #7, #11, #12, #13
 • Sektorer: Energi
 • Länder: Danmark
 • Donator: EUDP
 • Klient: Brønderslev Forsyning

Kraftvärmeverket i Brønderslev är det första i sitt slag i Danmark. Den unika kombinationen av flispanna med ORC-turbin utnyttjar träflis för produktion av el och värme. Under sommarmånaderna kan flispannorna stängas av och de unika solfångarna tar över värmeproduktionen.

Vidare är planen att solfångarna ska kopplas till ORC-enheten, så att de i framtiden även ska kunna producera el från solens strålar. Det blir första gången i Danmark som el produceras via soltråg. På så sätt kommer Brønderslev i framtiden att vara mycket mindre beroende av fossil naturgas. Redan 2020 var mer än 2/3 av värmeproduktionen baserad på förnybara källor.

NIRAS har varit kundrådgivare på den innovativa anläggningen i Brønderslev som har kostat ca. 350 miljoner danska kronor. NIRAS är fortfarande rådgivare på Brønderslev och just nu pågår arbetet med ytterligare optimering av anläggningen för maximalt utnyttjande av all potential genom användning av värmepumpar för kylning av pannhallen m.m.

Innovativ anläggning

Systemet fungerar på så sätt att flispannorna eller CSP-solfångarna värmer en termisk olja som leds vidare till en ORC-turbin. ORC-turbinen omvandlar oljans värme till el och fjärrvärme. El allokeras till elnätet och värmen skickas ut till konsumenterna. Biomasspannor, som används under perioder då solen inte är en tillräcklig energikälla, kompletteras med befintliga enheter som elpannor, naturgasmotorer och pannor.

Ordförråd

 • Ett soltråg är en stor solfångare (CSP solfångare). Soltrågen i Brønderslev är formade som paraboler och består av datorstyrda speglar som följer solen från soluppgång till solnedgång.
 • CSP står för Concentrated Solar Power. Tekniken koncentrerar solens strålar upp till 80 gånger.
 • ORC står för Organic Rankine Cycle. Kort sagt är en ORC-turbin i princip detsamma som en ångturbin – men en silikonolja används istället för vatten (ånga) för att driva turbinen.

"Vi är inte beroende av en energikälla. Med vår anläggning kan vi utnyttja solenergi och biomassa, så att vi kan producera det som är bäst för dagen. Det betyder att vi är mycket robusta i förhållande till de prisökningar som vi ser på el och gas i resten av sektorn”

säger Thorkil Neergaard, direktör för Brønderslev Forsyning.

Det är inte första gången som solens strålar omvandlas till elektricitet, men det sker oftast via solceller. Det innovativa med denna lösning är möjligheten till samproduktion av el och värme genom soltrågen. Därefter har anläggningen även etablerat solceller för att kunna producera el för internt bruk på anläggningen.

Kombinationen av både flispannorna och solfångarna, kopplade till ORC-aggregatet så att el och värme kan produceras, är ny. För att rökgasen från pannorna ska släppas ut så kall som möjligt och därmed optimera användningen av energiinnehållet i träflisen, kyls rökgasen i två värmepumpar och kan släppas ut med en temperatur på 16°C Sålunda uppnås en verkningsgrad på mer än 100 % på utnyttjandet av energiinnehållet i träflisen.

Brønderslev Varmeværk kan med sin värmeproduktion spela en roll på elmarknaden, både som producent och konsument, till fördel för värmekonsumenterna. Anläggningen har kunnat upprätthålla förmånliga priser för värmeförbrukarna efter att de nya enheterna tagits i bruk.

"Brønderslev har fått ett vedeldat kraftvärmeverk i världsklass, som är bland världens mest effektiva sett till total effektivitet"

Jørgen Røhr Jensen, projektledare på NIRAS.

Miljoner i stöd till projektet

Det ambitiösa projektet, som lanserats med NIRAS som rådgivare, innebär att Brønderslev Varme i stort sett har gått över till förnybar energi från naturgasuppvärmning. Tack vare sin unika design har anläggningen fått ett bidrag på 20 miljoner DKK via programmet för utveckling och demonstration av energiteknik (EUDP).

Det är första gången som leverantörsindustrin i Danmark kan skryta med den här typen av anläggningar. Även i ett vidare europeiskt sammanhang är anläggningens teknologi mycket avancerad.

Bronderslev 7

Många discipliner i fokus

NIRAS har tillhandahållit rådgivningstjänster till Brønderslev Forsyning under hela processen, och det har varit många discipliner i fokus längs vägen. Rådgivningen som tillhandahållits har behandlat miljö, konstruktion, maskiner och el.

Därutöver har NIRAS varit rådgivare i hanteringen av berörda myndigheter, utarbetat anbudsmaterial, skött hela anbudsprocessen och övervakat. NIRAS har även ansvarat för byggledning och ekonomistyrning under genomförandet av projektet.

En anläggning med riktiga muskler

 • De 40 raderna med CSP-solfångare (5 km) i Brønderslev har en total effekt på nästan 17 MW.
 • Dessutom finns ORC-systemet som kan omvandla 20 MW värmeenergi till 4 MW el och 15 MW värme.
 • Rökgaskyla och två värmepumpar på rökgasen ger tillsammans 6 MW värme.

Vill du veta mer?

Jørgen Røhr Jensen

Jørgen Røhr Jensen

Advisor

Aalborg, Denmark

+45 4010 4383

Se också: