Solar Energy And Bioenergy

Solenergi och bioenergi

Med holistisk rådgivning till våra kunder säkerställer NIRAS hållbara lösningar som håller både miljömässigt och ekonomiskt.

NIRAS ger råd om förnybara energikällor. Vi erbjuder holistisk rådgivning som garanterar våra kunder både miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar.

På NIRAS förstår vi vad som styr våra kunders investeringsbeslut och vi har djupgående kunskap om ramverket för förnybar energi. Vi skapar innovativa resultat tillsammans med våra kunder och leverantörer, och vi finns med hela vägen, från den inledande planeringen till genomförandet och driften.

Vi ger råd om användning och lagring av solenergi, biogasanläggningar, kraftvärmeproduktion av biomassa och optimal användning i energisystem.

Vil du veta mer?

Linnea Henriksson

Linnea Henriksson

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 29

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197