Projekt

NIRAS vinner historisk stort uppdrag på Kongsvingerbanan via Sverige

Kongsvingerbanen

Projektet, som NIRAS Norge har tilldelats på Kongsvingerbanan, är organiserat under Utbyggnadsdivisionen, Utbyggnadsportfölj Öst. Projektet är det första av tre kontrakt som utlyses på Kongsvingerbanan.

den 11 juli, 2023
  • SDG: #9
  • Sektorer: Infrastruktur, Vattenbyggnad, Miljö
  • Länder: Norge och Sverige

De tre kontrakten ska bidra till att uppfylla målen som fastställts i effektivitetspaketen nedan, där målen ska nås genom att bygga förnuftiga och kostnadseffektiva lösningar. Följande effektivitetspaket, förankrade mellan Jernbanedirektoratet och Bane NOR, är ledande för projekten:

  • Fler och snabbare tåg på Vestfoldbanen (Effektpakke 04) - Hensättning i Kongsvingerområdet.

  • Godstransport på Järnvägen (Effektpakke 13) - Ökad terminalkapacitet för timmer i Kongsvingerområdet.

  • Kombitransport (Effektpakke 14) - Kombitransport Oslo - Narvik via Sverige.

Kontraktet, som NIRAS har tilldelats (Kontraktsamling A), är det första av de tre som utlyses och inkluderar fyra delprojekt. Rådgivningstjänster ska levereras för följande åtgärder:

  • Rånåsfoss station - Ombyggnad av befintlig station med ny spårlösning, nya plattformar, ny övergångsbro, etc.

  • Bodung mötesspår - Nytt mötesspår med samtidig inkörning.

  • Seterstøa plankorsning - Sanering av nuvarande plankorsning och ersättning av denna med ny planskild lösning.

  • Galterud mötesspår - Nytt mötesspår med samtidig inkörning.

Alla åtgärder i kontraktsamling A ska på övergripande nivå bidra till att uppnå effektmålet att öka kapaciteten för långa godståg på Kongsvingerbanan (Kombitransport Oslo-Narvik - Narvik via Sverige, E14).

NIRAS har tidigare utarbetat teknisk detaljplan för Bodung, Galterud och Seterstøa plankorsning, och NIRAS har därför stor kunskap och kompetens om projekten. Dessutom har Bane NOR:s tidigare projektledare för två av dessa projekt nu börjat på NIRAS, vilket ytterligare stärker kompetensen.

Ambitiösa miljömål

Kongsvingerbanan har ambitiösa miljömål, och det kommer att fokuseras på ett holistiskt tillvägagångssätt för olika hållbarhetselement. Vikt läggs vid hållbar masshantering, åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser, återanvändning av material och utrustning, samt att skapa förutsättningar för ökad biodiversitet. Dessutom kommer insatser att göras för att certifiera byggfasen enligt BREEAM Infrastructure-standarderna.

Erfarenheter, kompetens och kvalitet var avgörande

"Det är fantastiskt att vi återigen vinner på grund av vår kvalitet, kompetens och förmåga att sätta oss in i de konkreta problemställningarna som finns i projekten. Att vi återigen kan få högsta poäng, 10 av 10, för kvalitet medan våra konkurrenter ligger lägre, vittnar om en gedigen insats, bra samarbete och en god förståelse för kundens behov," säger Theis Tarp Rasmussen, direktör för NIRAS Norge.

Theis anser att detta är en stor erkänsla från Bane NOR med tanke på NIRAS kompetens och erfarenhet. Dessutom är det värt att notera att NIRAS hade det högsta priset i denna konkurrens och att kontraktet tilldelas baserat på erfarenheter, kompetens och kvalitet.

Christian Nielsen, projektchef på NIRAS Norge, fortsätter: "Det här projektet ger oss en unik möjlighet att fortsätta den resa vi är på, med tanke på utvecklingen av järnvägsområdet i Norge. Det är fantastiskt att se hur långt NIRAS har kommit sedan satsningen i Norge startade 2017. Det har varit en fantastisk resa att följa, först som byggherre och snart 2 år som en del av NIRAS-teamet. Vi har ett fantastiskt samarbete över hela NIRAS och särskilt över geografiska gränser, vilket är en styrka som man inte ska ta för given."

Kontraktet är undertecknat och arbetet påbörjas direkt efter sommaren och förväntas pågå intensivt under 2023 och 2024 med uppföljning från entreprenörerna 2025-2027.

Kongsvingerbanen

Vill du veta mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se också: