Projekt

Strategi lönar sig: nya norska kontrakt på plats inom järnväg

Bane Nor Red Train

Två nya ramavtal och ett stort järnvägsprojekt, allt för Bane NOR i Norge, ger NIRAS ett bra fotfäste på den norska infrastrukturmarknaden Målet om att bli en erkänd skandinavisk konsult inom järnvägsområdet är på god väg att bli verklighet.

  • Sektorer: Infrastruktur
  • Länder: Norge
  • Klient: Bane NOR

Bane NOR, Norges svar på Banedanmark, har precis tilldelat NIRAS två nya ramavtal. Det är därmed det tredje järnvägskontraktet NIRAS vinner inom ett år. Det sker bara några veckor efter att NIRAS skrivit på ett kontrakt för ett större järnvägsprojekt för andra gången på ett halvår; denna gång projektet ”Reservation Ski South”.

Ramavtalen är viktiga för den fortsatta utvecklingen

Ramavtalen är strategiskt viktiga i förhållande till vidareutvecklingen av NIRAS investering på den norska infrastrukturmarknaden, då praktiskt taget alla projekt med en ekonomisk ram på mindre än 10 miljoner norska kronor kommer att erbjudas genom detta: ”De två nya ramavtalen bidrar till att säkra utvecklingen av NIRAS avdelning i Norge och bidrar samtidigt till ett stark samarbete på tvärs mellan Danmark och Norge”, säger avdelningschef Theis Rasmussen.

Järnvägsprojekt ”Ski Syd” för central kund

I projektet ”Reservation Ski South” kommer NIRAS att bistå Bane NOR med att etablera en ny rutt och reservationsområde cirka 30 km söder om Oslo. Redan i februari 2018 valde Bane NOR NIRAS som konsult i ett liknande projekt, vilket då blev den första norska uppgiften under ett ramavtal för järnvägsrådgivning; en översiktsplan för ”Reservation Kongsvingerområdet”.

Det nya kontraktet är i hamn, eftersom NIRAS tillsammans med en underleverantör lämnat det bästa erbjudandet mätt i teknisk lösning och kompetens. NIRAS fick full poäng utifrån tilldelningskriterierna ”förståelse för uppgiften” och ”kompetens”, så priset var inte avgörande: ”Vi ägnade mycket tid åt det här anbudet och det är därför en tillfredsställelse att se att vi vinner på teknik snarare än pris”, säger avdelningschef Theis Rasmussen.

Även NIRAS Norges direktör, Janne Aas-Jakobsen, är nöjd:
”Reservation Ski South är ett stort och kritiskt projekt för utvecklingen av infrastrukturen i det centrala öster och det är ett viktigt projekt för Bane NOR. Det är fint att se att vi på mindre än två år blivit en erkänd rådgivare här i Norge. Det är viktigt nu att vi lever upp till det ansvar som vi fått från Bane NOR och att vi utnyttjar möjligheten att utvecklas vidare inom infrastruktur här i Norge. Därför har vi ett starkt skandinaviskt team med erfarenhet från Kongsvingerprojektet”, säger Janne.

De tre ramavtalen:

  • Teknisk översiktsplan inkl. allmän plan
  • Teknisk detaljplan inkl. allmän plan
  • Ramavtal ”Oslokorridoren område Øst”

De två första ramavtalen omfattar 4 år med möjlighet till 2+2 år, medan ”Oslokorridoren område Øst” har en omfattning på 2 år med möjlighet till 1+1 år.

Järnvägsprojektet Ski Syd:
Projektet innehåller:

  • Framtagande av teknisk översiktsplan (förprojekt) för en lageranläggning med plats för 55 tågplatser.
  • En ny bansträckning på ca. 6 km inkl. vägar, broar, dränering, miljö mm.

Kunden vet vad vi står för

Jan Kragerup, som är affärsområdeschef i Danmark för järnvägar, märker tydligt att NIRAS kommit in väl på den norska marknaden:

”Med de nya ramavtalen och kontrakten för projektet blir det tydligt att vi blivit en välkänd leverantör på järnvägsmarknaden i Norge”, säger han.

”Vi har levererat bra på det första norska projektet, vi vann och det säkerställer nu att fler projekt kan vara på väg”, säger han.

Vill du veta mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+4523215452

Se också: