Liselotte Rasmussen Lira Og Lars Jensen Laje

Entreprenadbesiktning

NIRAS utför entreprenadbesiktningar för alla typer av fastighetsprojekt och inom samtliga discipliner.

Vi arbetar med ett antal fastighetstyper såsom bostäder, kontor, hotell, detaljhandelscenter och logistikfastigheter. Vi granskar både utvecklingsprojekt och befintliga fastigheter.

För en köpare syftar due diligence studien till att ge insikt i fastigheten, inklusive de tekniska lösningarna, materialkvalitet, risker runt miljön, geoteknik a, akustik, brand etc.

Desto grundligare due diligence-studien är, desto färre punkter återstår för senare förtydligande.   Detta bidrar till att minska mängden garantier och insättningar som säljaren vanligtvis måste ge som en del av transaktionen.

Kännetecknet för due diligence är att exklusivitetsfönstret ofta är smalt och att många dokument måste granskas under kort tid. Baserat på många års erfarenhet har vi därför utvecklat ett antal standardiserade verktyg för att effektivisera processen och komma igång.

Servitut, avtalsförhållanden, undantag och garantier

När vi är på gång uppstår frågor utöver

byggtekniska, såsom servitut, avtalsförhållanden, undantag och garantier som kräver samordning med kundens juridiska rådgivare. Tillsammans med jurister lyfter vi fram frågor och hantering av dessa för att avgöra hur det ska justeras genom bestämmelser i köpeavtalet eller uppföljning på sajten.

Red Flag Reports

Vår styrka är vårt erfarna tillvägagångssätt under hela processen. Vi tillhandahåller inledande red flag-rapporter för att lyfta fram de viktigaste frågorna. Många av dessa frågor förtydligas och avslutas genom en teknisk dialog med motpartens rådgivare. Vår erfarenhet är dock att för pågående projekt kan vissa frågor inte klargöras före "Signering", varför vi i samarbete med advokaterna hjälper till att utforma särskilda övervakningsbestämmelser i så kallade Tracker-dokument för köpeavtalet.

Projektövervakningstjänster

Under körningsfasen utför vi jourövervakningstjänster från uppföljning av utestående frågor i Tracker-dokument för att bedöma värdet av det arbete som utförts i samband med Forward Funding-scenarier. Vi utför kontinuerligt kvalitetskontroll, bristregistrering i samband med leverans och hjälper till att granska den färdiga dokumentationen inför "Stängning". 

Inspektioner och tillståndsbedömningar

 För befintliga fastigheter genomför vi inspektioner och tillståndsbedömningar, till exempel enligt Http://go.microsoft.microsoft.eu.int/2013/2016/1996 (HTTP666/96) Vi kapitaliserar på ersättnings- och underhållsbehov under driftsfasen, eller borttagningsförklaringar i samband med uppsägningen av hyresavtalet.

Smidighet, professionalism och samarbete

Nyckelord för våra due diligence-tjänster är smidighet, professionalism och samarbete.

Vi har ett kärnteam som enbart fokuserar på dessa typer av transaktioner, och som bygger på att våra specialister undersöker olika tekniska byggfrågor såsom:

  • Miljöråd om markföroreningar och skadliga ämnen i befintliga byggnader.
  • hållbarhet enligt DGNB
  • blue-spot analyser för att upptäcka risker för översvämningar vid extrem nederbörd
  • rådgivning kring brand, akustik och inomhusklimat, samt energirenovering, inklusive uppgraderingsalternativ enligt 5 § andra § i lagen om bostadsreglering.

Internationell konsultverksamhet

Vi arbetar för ett antal internationella kunder som investerar i danska fastigheter. Genom samarbetet med våra kontor i Norge och Sverige kan vi erbjuda due diligence-tjänster i många större städer i Skandinavien.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också: