Hjemmeside Joinrelationer (1)

Slå ihop relationer och grafer

Få ut mer av din data med sammanfogningsrelationer.

Med KortInfo är det enkelt att arbeta med sammanfogningsrelationer i databastabeller. KortInfos användarvänliga administration hjälper dig att enkelt länka tabeller och du kan arbeta med både en-till-en- och en-till-många-relationer.

I praktiken innebär det att administratören inte behöver arbeta direkt på databasen, utan kan göra det endast i KortInfo-administrationen.

Den stora fördelen är att man därmed kan samla in information om både objektet som efterfrågas, men samtidigt få information om objekt som kommer från tillhörande element. Det kan till exempel vara att när du frågar efter en pump kan du få information om byggnaden som pumpen är placerad i, utan att behöva göra fler anteckningar i kartan. 

En helt ny värld inom webGIS

Genom att använda exempelvis en-till-många-relationer kan man även se tidsserier av observationer på ett objekt, och dessa kan visualiseras med grafer på kartan. 

KortInfos sammanfogningsrelationer stödjer även sammanfogningar med data som inte är georefererade. Det kan till exempel vara data från Excel, som kopplas ihop med geografiska objekt.

KortInfos sammanfogningsrelationer öppnar upp en helt ny värld inom ramen för webGIS.

Vill du veta mer om produkten eller beställa en demo?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se även:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197