Carbon Footprint

Klimatberäkningar och koldioxidavtryck

NIRAS rådgivning gör miljö och hållbarhet mätbara. Vi räknar på den gröna omställningen och utarbetar klimatberäkningar så att våra kunder kan välja de bästa lösningarna för klimatet.

Sverige arbetar mot ett politiskt överenskommet klimatmål om  nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 (med utgångspunkt i 1990 års koldioxidutsläpp). 

Det är i högsta grad en aktuell fråga, och insatserna kan knappast vara högre. Företag, kommuner och regioner måste i stor utsträckning hjälpa till att genomföra den gröna omställningen och bidra till klimatmålet. Offentliga inköpare och stora företag kräver därför i allt högre grad hållbarhet och öppenhet av sina leverantörer. Trenden är att allt fler företag utarbetar klimatberäkningar – och det finns goda skäl till det. Klimatberäkningar är nämligen på väg att bli en förutsättning – en parameter för att få tillstånd att bedriva en verksamhet.

Så här utarbetar vi klimatberäkningar

En klimatberäkning är en redogörelse för ett företags utsläpp av växthusgaser under en bestämd tidsperiod. NIRAS har hjälpt mer än 100 företag i deras arbete med klimatberäkningar och uträkningar av koldioxidutsläpp. Vi erbjuder expertrådgivning kring hela processen – och vår erfarenhet är att många företag och aktörer inom den offentliga sektorn tycker att det är komplicerat att komma igång med klimatberäkningar. Det är därför vi gör allt för att hjälpa våra kunder att komma igång med en bra process, och här är några av våra bästa tips för att få en rättvisande klimatberäkning:

 • Fatta rätt beslut från början
 • Ett grundligt utfört arbete med alla dina data är avgörande för ett bra resultat
 • Använd klimatberäkningarna på rätt sätt
 • Var försiktig med vad du kommunicerar avseende klimatberäkningen (undvik gröntvättning!)

Vad är ett koldioxidavtryck?

Ibland förväxlas ett koldioxidavtryck med en klimatberäkning. Men det är inte samma sak! Ett koldioxidavtryck är de utsläpp av växthusgaser som är förknippade med en viss produkt. Det är en komplicerad beräkning som måste ta hänsyn till alla utsläpp från produktens hela livscykel, från tillverkning till bortskaffande (LCA – Life Cycle Assessment), och ett koldioxidavtryck för en viss produkt måste verifieras av en oberoende tredje part.

På NIRAS har vi gedigen erfarenhet av att ta fram både koldioxidavtryck och miljöavtryck (Environmental Footprint), där beräkningarna även omfattar andra miljöindikatorer än växthusgasutsläpp. På så sätt bidrar vi till att göra miljö- och resurseffektivitet mätbar, och vi är särskilt bra på att få metoder och beräkningar – som i viss mån är standardiserade – att passa företagens unika situationer och produkter.

Ditt beslutsunderlag för åtgärder

Med dina klimatberäkningar, ditt koldioxidavtryck eller miljöavtryck i handen har du grunden för att börja arbeta med hållbarhet på ett målinriktat sätt – t.ex. genom att skapa initiativ för att minska koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, energiförbrukning, lokala luftföroreningar, inköp, försäljning eller andra KPI:er.

På detta sätt hjälper vi kommuner, regioner, företag eller hela branscher att få en bättre överblick över potentialen för värdeskapande miljö- och klimatåtgärder, nya strategier och innovativa, cirkulära affärsmodeller.

NIRAS har erfarenhet av:

 • Globala mål, SDG-indikatorer och rapportering
 • Koldioxid- och klimatberäkningar
 • Miljöavtryck (Environmental Footprint)
 • NCA (Natural Capital Account)
 • E P&L (Environmental Profit & Loss account)
 • Växthusgasprotokollet, Parisavtalet
 • TCFD-, CDP- och SBTI-rapportering
 • EU-taxonomin

Vill du veta mer?

Linnea Henriksson

Linnea Henriksson

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 29

Se också: