FB Webinar CO2 Neutral NBA CHER

Minskning av koldioxidutsläpp och klimatkompensation

Vi kan hjälpa dig att minska dina koldioxidutsläpp. Vi erbjuder expertrådgivning till kunder inom industri och offentlig sektor som både minskar utsläppen och förbättrar ekonomiska resultat.

Vi på NIRAS erbjuder rådgivning om minskning av växthusgasutsläpp som hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet i en mer hållbar riktning samtidigt som de stärker sin kärnverksamhet. Vi har lång och dokumenterad erfarenhet av att hjälpa företag, kommuner och regioner till en grönare profil.

Vägen till koldioxidneutralitet

I de inledande faserna skapar vi en översikt och identifierar områden där det är möjligt att minska koldioxidutsläppen. Vår rådgivning omfattar hela processen – ända från början tills att vi tillsammans har säkerställt att du har nått ditt mål.

De flesta företag kan gå hela vägen och uppnå koldioxidneutralitet – genom fyra viktiga steg:

 1. Skapa en överblick över ditt företags utsläpp genom frivillig klimatberäkning

 2. Ta fram en långsiktig klimatstrategi

 3. Implementera reduktionsinitiativ utifrån strategin

 4. Kompensera för de utsläpp som inte kan minskas genom effektiva projekt för koldioxidkompensation

Minskning av koldioxidutsläpp i hela din organisation

När du väl har en klimatberäkning är det möjligt att bestämma hur organisationens utsläpp ska minskas. Nyckeln till att uppnå koldioxidneutralitet är att minska utsläppen inom hela organisationens affärsområden och driftsprocesser. Samtidigt är det en förutsättning för att påbörja koldioxidkompensation för eventuella återstående utsläpp. Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till. Vissa initiativ ger “billiga” koldioxidminskningar medan andra är betydligt dyrare att uppnå. Nedan följer exempel på några av de möjliga initiativ som kan minska din organisations utsläpp:

 • Förbättring av energieffektiviteten i företagets byggnader
 • Effektivisering av produktionsanläggningar
 • Egen produktion av förnybar energi – t.ex. solceller för att producera elektricitet
 • En grön upphandlingsstrategi
 • Krav på dina leverantörer om hållbara transporter

Innan du börjar göra dina gröna investeringar är det mycket viktigt att du känner till ditt företags koldioxidavtryck. Varje företag är unikt och initiativ som ger kostnadseffektiva minskningar av koldioxidutsläpp för ett företag kan vara mindre attraktiva för ett annat. Med detta i åtanke kan företaget utarbeta en målinriktad, långsiktig minskningsstrategi och sätta igång med initiativen.

Klimatkompensation och kvittning

Vi erbjuder också expertrådgivning om klimatkompensation. NIRAS har erfarna specialister med omfattande kunskap inom detta område som kan ge ditt företag råd om hur man genomför klimatprojekt som ger verklig koldioxidkompensation och uppfyller gällande internationella standarder. Vi hjälper våra kunder att genomföra koldioxidkvittning, handel med utsläppsrätter och klimatkrediter, skogsplanteringsprojekt och naturbaserade klimatprojekt. Vi har också gedigen erfarenhet av övervakning, rapportering och verifiering i flera sektorer och länder.

 • Biogen koldioxidavskiljning och -lagring
 • Handel med utsläppsrätter och koldioxidkrediter
 • CO2-projekt, organisation, anmälan och dokumentation
 • System för övervakning, rapportering och kontroll
 • EU:s taxonomi och dess betydelse för ditt företag

Vill du veta mer?

Linnea Henriksson

Linnea Henriksson

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 29

Se också: