Energy Savings And Efficiency Improvements Serviceimage

Energibesparingar och energieffektivitet

Med NIRAS som konsult gör du de bästa energiinvesteringarna. Vi hjälper till att utnyttja potential och minska spill.

På NIRAS är vi experter på att identifiera potentiella besparingar och möjligheter att utnyttja överskottsenergi. Som din konsult hjälper vi dig att använda alla energikällor så effektivt som möjligt och minimera spillet.

Vi har stor erfarenhet av att optimera energiförbrukningen i industriföretag. Här ger vi råd om intern värmeåtervinning, energioptimerad belysning, pumpar, pannsystem och mycket mer. Vi hjälper också våra kunder med energisymbioser där företag samarbetar för att återvinna restprodukter (avfall).

NIRAS rådgivning säkerställer att våra kunder får mest valuta för pengarna från investeringar i energioptimering – även med avseende på skatter och subventioner.

Vill du veta mer?

Linnea Henriksson

Linnea Henriksson

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 29

Se också: