Fastigheter Och Service Plus Lokalresursplanering

Kommunal lokalresursplanering

Vi hjälper er att planera för effektiva och långsiktigt hållbara lösningar för verksamheternas lokalbehov.

Målet med lokalresursplanering är att säkerställa att organisationen har ändamålsenliga lokaler som bidrar till hög kvalitet, produktivitet och effektivitet för de verksamheter som bedrivs i lokalerna. Det ska följa organisationens målsättningar om kostnads-, area- och energieffektivitet inom lokalförsörjning.

NIRAS har mångårig erfarenhet av att arbeta med lokalresursplanering inom bl.a. kommunal verksamhet och för Svenska kyrkan. Arbetet utförs med stöd i arbetsmetoder som tagits fram i samarbete med och publicerats av SKL. Arbetsmetoderna kan sedan anpassas med hänsyn till era specifika behov.

Vill du veta mer?

Se också: