DSC02864

Lokalprojekt

Våra konsulter hjälper dig att genomföra ert lokalprojekt och erbjuder stöd under hela, eller delar av, processen för att uppnå bästa värde för er.

Vårt stöd kan omfatta allt från en omförhandling av dina kontraktsvillkor till en om- eller samlokalisering med avveckling av tidigare lokaler. Vårt mål är att ni ska få en attraktiv arbetsplats som stödjer era verksamhetsmål och stärker ert varumärke.

Med vår breda kompetens kan vi  ta ett helhetsgrepp för en effektiv och värdeskapande process där vi kan hantera alla olika skeden från målbild till nuläges- och behovsanalys via lokalsökning och förhandling till nytt hyresavtal och därefter en ny nyckelfärdig arbetsplats.

 

Vill du veta mer?

Andreas Gavér

Andreas Gavér

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 348 11 15

Erik Gådin

Erik Gådin

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 15

Se också

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197