Avtalshantering

Avtalshantering

Genom tjänsten Avtalshantering får du kontroll på dina hyresavtal och dina hyresåtaganden.

Vi hjälper dig att systematisera och registrera vitala avtalsdata och lagrar hyresavtalen i en databas. Genom en webbaserad programvara har du när som helst enkel access till handlingar och får en god översikt.

NIRAS erbjuder  en helhetstjänst där vi tillhandahåller avtalshanteringssystem och administrativt stöd för registrering och framtagande av de rapporter du behöver. Rapporterna ger en överskådlig bild över uppsägnings- och löptider och en påminnelse om när det är dags för dig -  eller oss om du vill ha stöd - att aktivt hantera dina hyresavtal.

Genom att du samlar avtalsfakta hos oss kan vi också erbjuda olika slags analyser och scenarios och ta fram nyckeltal som underlag för din planering och uppföljning mot uppsatta mål.

Vill du veta mer?

Jeanette Zetterberg

Jeanette Zetterberg

Project Assistant

Norrköping, Sweden

+46 11 26 40 65

Se också