Lille Langebro In Copenhagen. NS 08447 1920 Photo NIRAS

Broar och särskilda konstruktioner

I 20 år har NIRAS bidragit till utbyggnaden av den danska infrastrukturen och genom detta skapat många av broarna i det danska landskapet. Under de senaste 10 åren har vi utökat vår kapacitet till att omfatta norsk infrastruktur – inklusive byggandet av en mängd norska broar.

Parallellt med utvecklingen av vår broexpertis har vi byggt upp en stor specialistkunskap om specialkonstruktioner.

Detta gäller t.ex. dynamiskt belastade strukturer, utmattningskänsliga konstruktioner, de senaste simuleringsverktygen inklusive icke-linjära och plastiska konstruktionsanalyser. Dessa uppgifter utförs av våra specialister på broar och konstruktioner.

Expertis täcker hela livscykeln

Vår expertis omfattar hela livscykeln från idé-, koncept- och planeringsfasen via projektering, övervakning och byggledning till drift och underhåll, renovering och förstärkning och slutligen till avyttring och byte av byggnadsverk.

Projekten stöds av BIM 3D-modellering och visualiseringar för att tydliggöra konstruktionens geometri, kvantiteter och gränssnitt.

Erfarenhet i kombination med innovativa lösningar

Vi tillämpar vanliga ingenjörsmässiga principer som bygger på många års erfarenhet. Vid utformningen av nya konstruktioner beaktas också de senaste erfarenheterna från arbetet med drift och underhåll, inspektion och renovering av befintliga konstruktioner.

Vi löser grundläggande uppgifter utifrån befintlig kunskap och färdigheter som vi har förvärvat i avslutade projekt. Men vi begränsar oss inte till det förflutna. Tvärtom kombinerar vi vår kunskap med innovativa och värdeskapande lösningsalternativ i projekten.

Tvärvetenskaplighet och helhetslösningar  

Vi försöker lösa uppgifterna på ett holistiskt sätt så att väsentliga aspekter som ekonomi, miljö, estetik, funktion, teknik och utförande samt hållbarhet beaktas och anpassas till uppgiftens karaktär.

Vårt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt i kombination med vår ofta innovativa design ger våra kunder inspirerande och kompletta lösningar.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning kring design, projektledning och ekonomisk förvaltning och har stor erfarenhet av att samla rätt kompetens och specialister för att leverera rätt lösning.

Broar

Vi ger råd kring och projekterar design av väg- och gångbroar, järnvägsbroar, broar över vatten, rörliga broar, underjordiska konstruktioner etc. Våra specialister på betong- och stålkonstruktioner bidrar till att skapa optimala och säkra lösningar.

För att säkerställa kvaliteten på projekteringen kombinerar vi avancerade 3D BIM-program med 3D-program för finita elementberäkningar. Dessutom har vi specialister med kunskap om järnvägar, tunnlar, dränering, vägar, trafik, miljö, geoteknik, hållbarhet, industriella och marina anläggningar samt kustskydd.

Tillitsfullt samarbete

På NIRAS har vi ett starkt fokus på att samarbetet med kunden ska kännetecknas av en öppen och tillitsfull dialog som identifierar kundens behov på bästa möjliga sätt.

Vår erfarenhet är att ett nära samarbete som fokuserar på kundens situation och önskemål också ger de bästa resultaten.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också: