Elverdam Highway 2013 Ns 06812 Foto Jon Nordahl (1)

Vägar

Vi på NIRAS erbjuder kompletta lösningar för vägbyggen och trafikplanering med starkt fokus på miljö och hållbarhet. Vi har många års erfarenhet av ett stort antal vägprojekt i Sverige och de nordiska länderna.

Våra experter ser till att alla förhållanden som rör själva projekteringen och anläggningsarbetet är i ordning, samtidigt som alla aspekter av nationell lagstiftning, EU-förordningar, arbetsmiljö, miljö, trafiksäkerhet och andra förhållanden också är helt avklarade.

Våra experter har planerat och genomfört vägprojekt som sträcker sig från projektering och anläggning av motorvägar och vägar till gator, nya stadsområden, torg och stadsrum samt cykel- och gångvägar. Dessutom arbetar våra experter även med drift och underhåll av vägar. Våra tjänster omfattar miljörådgivning i samband med vägbyggen och vi är en av de ledande rådgivarna i Norden när det gäller hållbara lösningar.

Rörlighet, trafiksäkerhet och hållbarhet

Rörlighet, trafiksäkerhet och hållbarhet är nyckelorden när vi arbetar med vägar inom NIRAS. NIRAS experter utformar framtidens infrastruktur och hjälper till med allt från tillståndsbedömningar och projektering av vägar och stigar till exploateringsarbete.

Vi projekterar vägar i det öppna landskapet genom känslig natur, och vi utformar gator och torg i städerna så att stadsrummet används optimalt och upplevs som säkert och attraktivt.

Vårt arbete kännetecknas alltid av mycket hög professionalism, ett positivt förhållningssätt i alla faser av projektet och en hög grad av dialog med alla inblandade parter. Tack vare vårt breda professionella spännvidd har vi experter som kan lösa praktiskt taget alla uppgifter när det gäller byggande och projektering av vägar.

Vägar och motorvägar

Byggandet av motorvägar och vägar är ofta komplexa projekt där många externa faktorer måste beaktas. På NIRAS arbetar många olika discipliner tillsammans för att se till att våra vägprojekt genomförs så effektivt som möjligt.

Vi har experter för alla aspekter av vägprojekt, oavsett om det handlar om miljörådgivning och miljökonsekvensredogörelser eller geoteknik och borrning för att undersöka markförhållanden.

Cykelvägar och gångvägar

Vi utformar säkra cykel- och gångvägar och vi är experter på att hjälpa kommuner, förvaltningar och allmännyttiga företag att utföra tillståndsbedömningar och upphandling av förvaltning av vägar, parker och grönområden samt vinterunderhåll av dessa.

Våra experter har hanterat ett stort antal cykelprojekt runt om i landet – inklusive cykel- och gångbroar på flera platser. Våra experter på trafik och mobilitet är vana vid att projektera in cykelvägar i helhetslösningar så att man får hållbara lösningar med fokus på trafiksäkerhet.

Exploateringsarbete

NIRAS experter har också omfattande erfarenhet av exploateringsarbete. Vi tar itu med och hanterar alla utmaningar med klimatanpassning, natur, mark, miljö, trafik, gator och vägar, grönområden och försörjningsanläggningar.

Som alltid har NIRAS ett starkt fokus på hållbarhet. Vi strävar efter att hitta lösningar som förbrukar minst energi och resurser så att våra exploateringsprojekt blir så hållbara och ekonomiska som möjligt.

Miljörådgivning och hållbarhet

På NIRAS har vi ett starkt fokus på miljö och hållbarhet i våra projekt och vi strävar också efter att hitta de mest hållbara lösningarna för våra vägprojekt. Vi har också stor expertis inom klimatanpassning, vilket också återspeglas i vårt arbete med vägprojekt.

Vi kan hjälpa till att hitta lösningar som kan förebygga översvämningar. Våra experter har till exempel arbetat med projekt för så kallade klimatvägar där nya former av innovativa beläggningar kan absorbera stora mängder vatten vid skyfall och andra typer av extrema väderförhållanden.

NIRAS har också hjälpt till att beräkna hur asfalt med minskat rullmotstånd kan minska bränsleförbrukningen i bilar.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också: