11 Service Lipd Lab Istock 1140779754 (1)

Energirådgivning (EMS)

NIRAS har djupa rötter i läkemedels- och life science-industrin och många års erfarenhet av design, utförande och kvalificering av en mängd energibesparande projekt inom life science. Mot denna bakgrund erbjuder vi en unik skräddarsydd energirådgivning som garanterar våra kunder bättre resursförbrukning och ökad hållbarhet i produktionen.

Våra experter har stor insikt i laboratorie- och produktionsprocesser, GMP-krav och produktionskritiska förhållanden. Denna djupa branschkunskap innebär att vi alltid utgår från våra läkemedels- och life science-kunders specifika önskemål, ambitioner och målsättningar för att ge dem de bästa möjliga lösningarna.

Hållbarhet och FN's 17 globala mål för hållbar utveckling är en integrerad del av våra tjänster, och vi sätter en ära i att se till att de lösningar vi väljer också bygger på hållbarhet.

Vi har genomfört energibesparingsprojekt i följande typer av projekt inom life science-industrin:

 • Installation av värmeåtervinning och optimering av processventilation för tillverkning av tabletter samt API-produktion och pilotanläggning
 • Värmeåtervinning från tryckluftssystem
 • Energioptimering av kyl- och värmesystem
 • Energi- och driftsoptimering av ångsystem
 • Installation av återcirkulering på ventilationssystem för aseptiska produktionsanläggningar
 • Luftkonditionering och ventilation i administrationsutrymmen, utvecklings- och QC-laboratorier, lager, tablettillverkning och förpackningsutrymmen

NIRAS energirådgivning omfattar också

 • Oberoende energibesiktning av alla faser i nya projekt
 • Energiscreening av processer, verktyg och byggnader i befintliga anläggningar
 • Lagstadgade energibesiktningar
 • Energiledning enligt ISO 50001
 • Stöd kring rättsliga krav och bidragssystem
 • Stöd till tekniska revisioner

Energy Management System (EMS)

Med energiledningssystemlösningen DEXMA är NIRAS en av landets största och ledande konsulter inom energihantering och rådgivning. Våra specialister erbjuder en kontinuerlig professionell service för att garantera våra kunder bästa möjliga resultat och ett bra och långsiktigt samarbete.

NIRAS Energy Management System (EMS) är en webbaserad och modulär programlösning som bygger på DEXMA Analys, som genom datainsamling och AI övervakar förbrukningen av el, vatten och gas, samt många andra energirelaterade data som temperatur, väderdata etc. EMS kan användas för installationer av alla storlekar i alla typer av företag och ger där en överblick över och insikter i energiförbrukningen.

Fullständiga data och översikt över energiförbrukningen

NIRAS EMS-lösning ger kunderna en fullständig överblick över företagets exakta energiförbrukning. Därmed utgör EMS det nödvändiga underlaget för att skapa strategier kring energioptimering, energibesparingar och gröna affärsmodeller

NIRAS EMS-lösning innehåller alla de verktyg som behövs för att arbeta med förbrukningsdata inom energi- och resursområdet. Detta gör det möjligt att samla in data om energi- och resursförbrukning från ett stort antal datakällor, inklusive data från fjärravläsningssystem, dataloggningssystem, CTS/SRO och data som utbyts via webbtjänster, filer osv.

NIRAS energiledningstjänster omfattar:

 • Rapportering av koldioxidutsläpp
 • Miljörelaterad registrering, beräkning och rapportering
 • Dokumentation av energibesparingar
 • Ekonomirelaterad registrering, beräkning och rapportering
 • Analys och presentation av uppgifter om energi- och resursförbrukning
 • Beteendebaserad hantering av energi- och resursförbrukning
 • Tekniskt inriktad hantering av energi- och resursförbrukning
 • Förbrukning i standby-läge
 • Benchmarking
 • Övervakning av förbrukningen

EMS är bra för miljön och resultatet

Många företag vill bli mer hållbara, men det kan vara svårt att veta var man ska börja och hur man ska prioritera sina gröna investeringar.

NIRAS energiledningssystem är en enkel lösning som kan hjälpa företag att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen och därmed uppnå en mängd av sina gröna och hållbara mål.

Vår EMS-lösning kan således bidra till att gynna miljön, minska koldioxidutsläppen, minska el- och vattenförbrukningen och samtidigt förbättra resultatet för de företag som använder verktyget.

Våra energiexperter ger dig överblick och möjlighet att ingripa exakt där effekten och nyttan blir störst.

Förbrukningsanalyser och fullständig översikt över energiförbrukningen

NIRAS energiledningssystem är ett användarvänligt verktyg som är avsett för dem som ansvarar för företagets energiförbrukning.

Med hjälp av EMS kan man övervaka, jämföra och normalisera nyckeltal tvärs över byggnader och tidsperioder. Om ditt företags förbrukning börjar avvika varnar EMS dig om förändringen direkt. Detta gör det möjligt att reagera snabbt, vilket sparar energi, resurser och pengar.

Hjälp för det regulatoriska området

EMS giver også vores eksperter mulighed for at udpege potentielle indsatsområder og for at give et bredere overblik over flere produktionsfaciliteter eller ejendomme.

Systemet innehåller ett stort antal analysverktyg som kan användas för förbrukningsanalyser. Detta omfattar ekonomi, standby-förbrukning, benchmarking och rapportering av koldioxidutsläpp.

Energiledningssystemet är därför ett utmärkt verktyg med avseende på det regulatoriska området, när företag ska beräkna avgifter för koldioxid, fjärrvärme, fjärrkyla eller liknande.

Genomför energiförbättringar

Med NIRAS energiledningssystem kan du hålla koll på pågående energiprojekt. Systemet innehåller ett antal verktyg för att mäta och verifiera energibesparingar. Det gör att det går att upprätta och följa utvecklingen av så många projekt man vill, baserat på olika variabler.

Hjælp til regulatorisk område

EMS gör det också möjligt för våra experter att identifiera potentiella insatsområden och ge en bredare översikt över flera produktionsanläggningar eller fastigheter.

Systemet indeholder en lang række analyseværktøjer, som kan anvendes til forbrugsanalyser. Dette gælder blandt andet økonomi, standby-forbrug, benchmarking, og afrapportering af CO2 udledning.

Systemet innehåller ett stort antal analysverktyg som kan användas för förbrukningsanalyser. Detta omfattar ekonomi, standby-förbrukning, benchmarking och rapportering av koldioxidutsläpp. 

Energy Management System är därför ett utmärkt verktyg när det gäller det regulatoriska området eftersom företag behöver beräkna avgifter på koldioxidutsläpp, fjärrvärme, för lite fjärrkyla eller liknande.

Förbrukningsanalyser och fullständig översikt över energiförbrukningen

NIRAS energiledningssystem är ett användarvänligt verktyg som är avsett för dem som ansvarar för företagets energiförbrukning.

Med hjälp av EMS kan man övervaka, jämföra och normalisera nyckeltal tvärs över byggnader och tidsperioder. Om ditt företags förbrukning börjar avvika varnar EMS dig om förändringen direkt. Detta gör det möjligt att reagera snabbt, vilket sparar energi, resurser och pengar.

Översikt och varningar

 • Upptäck onormal förbrukning i tid och undvik onödiga kostnader
 • Meddelanden kan skickas via e-post eller sms till nyckelpersoner
 • Många olika aviseringsalternativ

Snabb överblick över energiför-brukningen

 • Bygg dina egna dashboards med ett enkelt dra-och-släpp-verktyg
 • Få en fullständig översikt över konsumtion, ekonomi och miljöpåverkan
 • Använd dina energidata på – informationsskärmar, intranätssidor osv.

Ta tag i energiförbättringar

Med NIRAS energiledningssystem kan du hantera pågående energiprojekt.

Systemet innehåller en lång rad verktyg för att mäta och verifiera energiminskningar.

Det är dessutom möjligt att skapa och följa utvecklingen av så många projekt du vill, baserat på olika variabler.

Vill du veta mer?

Johnny Nielsen

Johnny Nielsen

Advisor

Aarhus, Denmark

+45 3092 0611

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se också: