4 Service Lipd Lab Metal Tubes Istock 1165145549 (1)

Design av processanläggningar och specifikation av processförsörjningar för läkemedelstillverkning

NIRAS specificerar krav på kvalitet och kapacitet samt mekanisk design av rör, komponenter och tankar. Vi har stor expertis när det gäller att specificera utrustning som autoklaver, tvättmaskiner och frystorkare.

Oavsett om det handlar om att etablera nya produktionsanläggningar eller uppgradera befintliga anläggningar kan NIRAS tillhandahålla lösningen och vi bidrar, både när det gäller efterlevnad och hållbarhet, till att skapa värde för våra kunder.

NIRAS kan hjälpa till med:

 • Kravspecifikationer för utrustning som frystorkare, beredningssystem, API-produktionsanläggningar etc.
 • Inköp av utrustning
 • FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) och driftsättning av utrustning och system
 • Kvalificering och validering
 • Logistik och försörjningskedja

Design och specifikation av processförsörjningar

NIRAS kan med sin expertis och långa branschkunskap om läkemedels- och life science-sektorn se till att tillverkningsanläggningar och -enheter uppfyller alla myndighetskrav. NIRAS har genomfört projekt för de flesta stora life science-företagen i Skandinavien.

När läkemedels- och life science-företag ska etablera nya processförsörjningsanläggningar eller uppgradera eller anpassa befintliga anläggningar ser NIRAS till att kundens krav på kapacitet, kvalitet och leveranssäkerhet kartläggs. På så sätt säkerställer vi optimala anläggningar som både uppfyller tekniska krav och är helt förenliga med GMP.

Hållbarhet och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är en integrerad del av NIRAS lösningar, och därför arbetar vi målmedvetet för att se till att våra kunder får den mest optimala energi- och resursförbrukningen i sina anläggningar. I samband med detta bedöms både de direkta energikostnaderna och CO2-belastningen för de olika lösningarna redan i konceptfasen.

NIRAS bidrar till en strömlinjeformad valideringsprocess som antingen följer kundens egna förfaranden eller NIRAS egenutvecklade och beprövade valideringskoncept.

Med NIRAS erfarenhet av GMP, process, funktion och mekanisk design erbjuder vi kompletta och väl genomtänkta lösningar för alla typer av processförsörjning till en reglerad miljö.

NIRAS kan assistere med:

 • Schemaläggning och kapacitetsberäkningar
 • Fastställande av kvalitetskrav
 • Energioptimering och miljöbedömningar
 • Budgetering och tidsplanering
 • Leverantörskontakt
 • Utarbetande av kravspecifikationer för produktionsanläggningar och distributionssystem
 • Specifikation och design av produktionsanläggningar och distributionssystem
 • Upphandling och kontraktsskrivning
 • Byggledning och -övervakning
 • Kvalificering och validering
 • FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) och driftsättning

Vill du veta mer?

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Vice President

Allerød, Denmark

+45 5151 9438

Mads Poulsen

Mads Poulsen

Account Manager

Aarhus, Denmark

+45 5151 4327

Se också: