3 Ventilation Istock 96920072 (1)

Energioptimerad processventilation och kylförsörjning

NIRAS bidrar till en målinriktad riskbedömning med produkten i centrum och säkerställer ett fullständigt klargörande av alla regulatoriska krav och behov.

Med utgångspunkt i regulatoriska krav utformar vi toppmoderna system för processkylning och processventilation för läkemedels- och life science-företag, med fokus på energiförbrukning och leveranssäkerhet.

Etablering och installation av anläggningar

NIRAS hjälper gärna till med upphandling och samordning i samband med etableringen och installationen av systemen. Särskilt med tanke på att andra delar av produktionen samtidigt sker med full säkerhet.

Efter installationen av systemen verifieras alla krav genom driftsättning och kvalificering.

Hållbarhet och FN's globala mål för hållbar utveckling

Hållbarhet och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är en integrerad del av våra tjänster, och vi sätter en ära i att optimera kvalitet, kvantitet och produktionskostnader för de lösningar vi väljer. Vi strävar efter att använda den senaste tekniken för att säkerställa optimal återvinning av energiförbrukningen.

NIRAS tjänster inom energioptimerad processventilation och kylning:

  • URS utarbetas på grundval av riskbedömningar med produkten och patienten i centrum
  • Design och specifikation av energioptimerade processkylaggregat och värmepumpar
  • Design och specifikation av processventilationssystem med fokus på energiförbrukning och arbetsmiljö
  • Inköp av kyl- och ventilationssystem
  • Samordning av etableringsfasen med avseende på annan pågående produktion
  • Driftsättning och kvalificering av system

Vill du veta mer?

Lars Mørkholt

Lars Mørkholt

Specialist

Allerød, Denmark

+45 2147 7820

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197