Windmill Farm NS 08948

Offshore Wind

NIRAS har spetskompetens inom projektutveckling, miljöbedömning, design och byggherrerådgivning kring vindkraftverk och har 25 års erfarenhet av vindkraftsutveckling.

Havsvindkraftverk som NIRAS har bidragit till finns längs kusterna i hela Nordeuropa, och med nya projekt i Taiwan och USA bidrar vi till att stärka grön energi på nya kontinenter.

Vi på NIRAS erbjuder rådgivning kring vindkraftsprojekt, från inledande förstudier till avveckling:

  • Byggherrerådgivning: projektutveckling, upphandling, planering, granskning av detaljerad design, förstudier, detaljprojektering och övervakning under byggfasen

  • Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar

  • Geotekniska beräkningar för fundament

  • Ekonomisk optimering och förbättring av försörjningskedjan

  • Utbildning av fackpersonal – inklusive hälsa, säkerhet och miljö

  • Nära samarbete med kommuner och lokalsamhällen för att säkerställa stöd

  • Rådgivning till utländska utvecklare om etablering på nya marknader

  • Hållbar avveckling av äldre havsbaserade vindkraftverk från projektutveckling till avveckling

Vi genomför den gröna energiomställningen på global nivå

Utvalgte prosjekter

Utforska vårt nätverksverktyg för havsvindparker

Offshore Windfarms Web Tool är en interaktiv karta över alla vindkraftsparkprojekt som NIRAS har arbetat med, vilket inkluderar både projekt- och planeringsnivåer.

Vill du veta mer?

Martin Isaeus

Martin Isaeus

Project Director

Stockholm, Sweden

+46 70 441 25 29