Windmill Farm NS 08948

Offshore Wind

NIRAS har spetskompetens inom tillståndsprocesser, marina undersökningar och miljöbedömningar från 30 års erfarenhet av havsbaserad vindkraft.

NIRAS har bidragit till att förverkliga många vindkraftsparker som idag finns spridda längs kusterna och ute till havs i norra Europa och många nya projekt pågår även i Asien, Australien och USA. NIRAS har tillhandahållit konsulttjänster inom vindkraft i mer än 30 år och vi har bred kompetens och erfarenhet av planering, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och undersökningar, konstruktion, drift och avveckling av land- och havsbaserade vindkraftsparker över hela världen.

Vi hjälper våra kunder att förverkliga potentialen i havsbaserad vindkraft genom vår tvärvetenskapliga miljö- och ingenjörsrådgivning. Vi har en omfattande kapacitet och expertis i egen regi, vilket innebär att vi kan erbjuda tjänster inom bland annat följande områden:

  • Lokalisering och utvärdering av potentiella platser för vindkraft

  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och tillståndsärenden i Sverige

  • Marina undersökningar och miljöbedömningar

  • Marinbiologiska och andra miljörelaterade utredningar som MKB-underlag

  • Kontrollprogram och miljöövervakning

  • Ingenjörstjänster inom konstruktion, drift och avveckling

Pålitlig partner för hållbar realisering av vindkraft

NIRAS har nationell och internationell erfarenhet av miljö- och sociala konsekvensbeskrivningar. Vårt team av interna experter har lång erfarenhet av biologisk, kemisk och fysisk marin miljö och vi utför de flesta undersökningar själva. Vi har en enastående meritlista av framgångar och vårt arbete har bidragit till förverkligandet av några av de största havsbaserade vindkraftsprojekten i världen. Vår miljökompetens innefattar alla faser och tekniska installationer relaterade till havsbaserad vindkraft dvs även kabelkorridorer, hamnanläggningar och demontering.

NIRAS har årtionden av erfarenhet av att definiera och erhålla de tillstånd som krävs för att bygga och driva havsbaserade vindkraftsparker och tillhörande infrastruktur. Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att säkerställa att alla villkor kopplade till tillstånd är så rimliga, proportionerliga och relevanta som möjligt. När nödvändiga tillstånd har erhållits hjälper vi våra kunder att lösa eventuella villkor, inklusive effektiv kontroll och övervakning.

Aktuella projekt och nyheter

Tjänster

Relaterade tjänster

Vi realiserar den gröna omställningen på global nivå

Utforska vårt nätverksverktyg för havsvindparker

Offshore Windfarms Web Tool är en interaktiv karta över alla vindkraftsparkprojekt som NIRAS har arbetat med, vilket inkluderar både projekt- och planeringsnivåer.

Vill du veta mer?

Martin Isaeus

Martin Isaeus

Project Director

Stockholm, Sweden

+46 70 441 25 29