Projekt

Länsstyrelsen rekommenderar tillstånd för Aurora!

Offshore Windmills NS 06266

Länsstyrelsen i Gotlands län rekommenderar regeringen att den havsbaserade vindparken Aurora som OX2 och Ingka Investments utvecklar ska få tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Nu går ärendet vidare till regeringen för beslut.

den 17 juni, 2024
  • Sektorer: Offshore Wind
  • Länder: Sverige
  • Klient: OX2

Vi gratulerar OX2 och Ingka Investments, och det är ett stort ögonblick även för NIRAS som arbetat med marinbiologiska aspekter ända sedan projektet startade.

”NIRAS expertkompetens inom marinbiologi och undervattensljud har varit avgörande för oss för att säkerställa att vi ska kunna bygga en stor vindpark utan att det medför en risk för skadlig påverkan på marint liv. Energiomställningen är avgörande för vårt samhälle och i det ligger även bevarandet av den biologiska mångfalden” säger Gabriella Ludvigsson, projektledare för Aurora.

NIRAS har utfört ett omfattande undersökningsprogram i vindparksområdet Aurora. Vi har undersökt fiskfaunan genom nätfisken och eDNA, bottens biologi och grad av förorening med bottenhuggare och videosläde, och vattnets egenskaper och skiktningar inklusive förekomst av syrgas. Vi har dessutom genomfört en över tre år lång undersökning för att kartlägga om området är viktigt för tumlare.

”Tumlare är en liten tandval som förekommer i Östersjön. Populationen här är liten och sårbar, därför är det viktigt att säkerställa att en vindpark kan uppföras och drivas utan att det har en negativ påverkan på populationen. Med de hänsynsåtgärder vi föreslagit som villkor för tillståndet kan detta uppnås. Mest kritiskt har varit att det inte uppstår störningar vid grundområdena i Natura 2000-området Hoburgs Bank och Midsjöbankarna som har viktiga reproduktionsområden för tumlare där de samlas under sommaren” berättar Eva Stensland Isaeus, expert på marina däggdjur på NIRAS. 

Aurora är den största vindpark som ansökt om tillstånd i Sverige. Om regeringen ger sitt godkännande kan en första etapp vara utbyggd redan 2030 och årligen bidra med över 6 TWh el till södra Sverige. Senast 2035 bedöms parken i sin helhet att kunna vara utbyggd och leverera upp emot 24 TWh el per år.

Som landshövding Anders Flanking sammanfattar på länsstyrelsens hemsida kan vindparken Aurora väsentligt bidra till att förbättra förutsättningarna att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Vill du veta mer?

Martin Isaeus

Martin Isaeus

Project Director

Stockholm, Sweden

+46 70 441 25 29

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197