Byggarbetsmiljösamordning

Building construction

Vi hjälper dig som beställare att planera för att arbetsmiljön under byggprojektet ska vara säker.

NIRAS har stor erfarenhet av Byggarbetsmiljösamordning (BAS) inom både Projekteringsfasen (P) och Utförandefasen (U) i alla byggprojekt. Vi hjälper dig som beställare att planera för en säker  arbetsmiljö under byggprojektet. Inom BAS-P begär vi in riskanalyser från projektörerna och upprättar en arbetsmiljöplan i vilken risker identifieras och åtgärder planeras för att undvika olyckor på arbetsplatsen. Under BAS-U säkerställer vi att både personal på byggarbetsplatsen och allmänheten skyddas. Vi begär in riskanalyser från entreprenörerna, genomför skyddsronder med alla involverade discipliner och ser till att eventuella brister åtgärdas samt för en tät dialog med dig som beställare.