Miljöfotavtryck och CO2-reduktion

Public beach park with industrial buildings in background

NIRAS rådgivning gör miljö och hållbarhet mätbart. Vi räknar på den gröna omställningen så att ni som kund kan välja de bästa lösningarna för klimatet.

Som din rådgivare kan NIRAS göra en inventering av organisationens nuvarande miljöfotavtryck med utgångspunkt i data från inköp, energi, försäljning m.m. På så sätt hjälper vi er att kartlägga CO₂-utsläpp, vattenförbrukning, lokal luftförorening eller andra KPI:er. Vi tar sedan statusrapporten vidare till en handlingsplan där vi tillsammans tar fram nya mål som förbättrar både hållbarheten och ekonomin i verksamheten. Målen leder ofta till beteendeförändringar och nya investeringar. NIRAS har stor erfarenhet av att bygga upp system för granskning, rapportering och verifiering i flera sektorer och länder.