Bro och tunnel

The city bridge in Odense at night

Våra specialister bistår med planering och projektering av nya broar och tunnlar samt renovering av broar och konstruktioner i stål och betong.

Vi arbetar med järnvägs-, väg-, och gångbroar samt med brokonstruktioner till industri och marina anläggningar.

Vi är specialister på tunnlar och andra underjordiska anläggningar. För att säkerställa designkvalitet kombinerar vi avancerade 3D Finita Element-program med beräkningsmoduler som vi själva har utvecklat. Dessutom samarbetar vi ofta med våra specialister inom järnväg, dränering, vägar, trafik, miljö och geoteknik.

Vi hjälper också till med renovering av broar och konstruktioner i stål och betong och bistår med att planera och projektera rivning när en anläggning är utsliten.