Väg

Two men walking on permeable LAR road

Vi banar vägen för framtidens infrastruktur och bistår med allt från statusvärderingar och projektering av vägar till bebyggelseutveckling.

Tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet är nyckelorden när vi arbetar med vägar på NIRAS. Vi projekterar vägar i öppna landskap genom känslig natur och vi anlägger gator och torg i städer så att stadsrummet utnyttjas optimalt och upplevs tryggt och attraktivt.

Vi projekterar säkra cykel- och gångbanor och vi är experter på att bistå kommuner, förvaltningar och vatten- och avloppsleverantörer med statusutvärderingar och upphandla drift av vägar, parker och grönområden samt vinterhållning av desamma.

Dessutom har vi stor erfarenhet av bebyggelseutveckling, där vi adresserar och hanterar alla utmaningar med klimatanpassning, natur, markförhållanden, miljö, trafik, väg-, gång- och cykelbanor, grönområden och vatten- och avloppsanläggningar.