Klimaregnskab E Laeringsforloeb

Träffa vårt hållbarhetsnätverk

Som en viktig del av NIRAS hållbarhetsstrategi har vi etablerat ett hållbarhetsnätverk med relevanta experter från olika delar av NIRAS. Här har experterna möjlighet att dela den kunskap de tillägnat sig genom åren, inspirera varandra och se till att kunskapen förs vidare inom deras respektive enheter. Tanken är att stärka arbetet med hållbarhet över hela NIRAS.

Möt våra hållbarhetsexperter i de korta videoklippen nedan, där de berättar om sitt arbete med hållbarhet och hur de vill göra skillnad inom sina respektive expertområde.

Jette Karstoft

Jette är lika kunnig som passionerad när det gäller hållbarhet och hon anses vara en av de ledande experterna inom hållbar markförvaltning i Danmark.

Rasmus Lie Nielsen

Utöver att genomföra livscykelanalyser hjälper Rasmus även till att förmedla kundernas hållbarhetsinsatser samt delar med sig av kunskap om EU:s taxonomi och mycket annat.

Søren Nøhr Bak

Søren brinner för hållbarhetsarbete inom processindustrin. Han har bland annat arbetat med ett omfattande projekt med syftet att kraftigt minska vattenförbrukningen på Carlsbergs bryggeri i Fredericia.

Mette Lerche Sørensen

Mette arbetar bland annat med hållbar destinationsutveckling. Inom dessa utvecklingsprojekt strävar hon efter att inkludera lokala intressenter i processen eftersom de enligt henne spelar en central roll i genomförandet.

Ragnhild Stamer Ekerholt

Baserad på NIRAS kontor i Oslo hjälper Ragnhild företag och kommuner att beräkna sina utsläpp av växthusgaser. Enligt henne kan NIRAS uppnå mycket mer med vårt arbete inom hållbarhet om vi är öppna för att ändra våra arbetssätt.

Peter Noyé

Peter är Senior Expertise Director inom byggsektorn och har i över 20 år satt sin prägel på otaliga projekt rörande inomhusklimat och energi. Hans arbete innefattar bland annat livscykelanalyser, hållbar produktion av byggmaterial och samspel mellan byggande och vår omgivning.

Linnea Henriksson

Linnea arbetar som konsult inom den svenska enheten för Vattenbyggnad och hon tycker dit är viktigt att tänka på vår resursanvändning och hur den påverkar klimatet. Det är en av anledningarna till att hon har valt att arbeta med allt från hållbar dagvattenhantering till livscykelanalys.

Rasmus Johannsen

På Infrastruktur Väst i Aarhus arbetar Rasmus som projektchef. Han leder ett team som hanterar projekt inom allt från marina anläggningar till vägutformning, där hållbarhet spelar en stor roll i det dagliga arbetet.

Se også:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197