Anders kombinerar cykling med passionen för grundvatten.

ANDK NIRAS

När Anders Juhl Kallesøe den 26 maj 2023 sätter sig på cykeln och rullar ut på de danska vägarna, är det startskottet för en 750 kilometer lång cykeltur genom Jylland och Fyn. Turen har han kallat Tour de Grundvatten och syftet med turen är att ge danskarna en annorlunda inblick i vår vattenförsörjning.

Anders Juhl Kallesøe är en cykelentusiast och tar i år på sig sin hittills största utmaning: Tour de Grundvand. Kombinationen av cykeltur och grundvatten kommer inte helt från ingenstans. För Anders är verkligen en grundvattennörd. Till vardags är han grundvattengeolog på NIRAS – och på fritiden engagerar han sig i styrelsen för det lokala vattenverket i Malling.

När Anders presenterade idén om Tour de Grundvand för sin avdelningschef Morten Westergaard möttes han från början med entusiasm och positiv energi. Anders betalar själv för de två veckornas ledighet, men NIRAS stöder Andrews goda idé genom att sponsra utrustning, cykelkläder och förnödenheter längs vägen. Även Danske Vandværker är med i projektet och stöder initiativet genom sponsring och kommunikation om resan och dess goda syfte.

"För mig betyder det mycket att min arbetsplats också stöder initiativ där  kommunikation väger tyngre än vinst. Intern öppenhet gör att man vågar testa lite annorlunda idéer. Jag är glad över det bemötande och stöd jag har fått. Det ger motivation för planeringen", berättar Anders om förverkligandet av det som började som en idé och nu slutar med minst 750 km cykeltrampande i benen.

Vattenpauser vid 12 vattenverk

Den planerade Tour de Grundvand-rutten börjar i Broager, och slingrar sig genom Fyn och avslutas i Hjørring. Cykelturen, som förväntas ta två veckor, är det perfekta sättet att kombinera intresset för cykling i naturen med geologi och grundvatten. "Jag har länge lekt med tanken på en längre cykeltur runt Danmark, så varför inte kombinera det med min professionalism och använda turen för att få en inblick i dricksvattnet, vars ursprung i hög grad också varierar beroende på vilka delar av Danmark man rör sig genom", säger Anders.

Under resan kommer Anders att besöka ett antal vattenverk och träffa lokala personer från vattenverken eller yrkesverksamma som arbetar med att säkerställa rent dricksvatten till konsumenterna. "Våra vattenverk har kritisk infrastruktur, och våra grundvattenresurers är under ständigt ökande tryck från olika håll. Tour de Grundvand är därför också ett tillfälle att lyssna och dela erfarenheter. Det väntar säkert några spännande samtal med människor som har mycket att säga och som brinner för dricksvattenområdet. Det ser jag fram emot", säger Anders.

För Anders handlar det om att använda vattenpauserna för att bidra till ökad medvetenhet och intresse för vattenförsörjningen. "Det är min klara känsla att många har ögonen öppna för de utmaningar som vårt dricksvatten står inför. Tyvärr är det en dyster bakgrund, eftersom det konstateras allt fler miljö främmande ämnen i grundvattnet. Jag hoppas att resan kan vara ännu ett litet bidrag till förståelsen av varför skyddet av grundvattnet är viktigt nu och för framtida generationer", säger Anders och fortsätter: "Kanske kan det till och med inspirera andra att engagera sig i vattenförsörjningen.

Vill du följa med?

Lyckligtvis behöver man inte själv cykla de 750 kilometrarna för att ta del av de många bra upplevelser som väntar Anders på Tour de Grundvand. På Danske Vandværkers Facebook-sida kan du följa hans resa genom Danmark.

NIRAS - Here We Grow.

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197