Examensarbete

Employees In Allerod Office. Mette Petersen MPE Morten Vammen Vendelboe MVVE NS 08461 Foto NIRAS

På NIRAS kan du skriva ditt examensarbete med handledning av våra specialister. Vi ställer gärna vår kunskap, data och vägledning till förfogande.

På NIRAS kan du skriva ditt examensarbete med handledning av våra specialister. Vi ställer gärna vår kunskap, data och vägledning till förfogande.

Du är välkommen att kontakta oss både om du har en specifik idé för uppsatsen eller om du är intresserad av något av NIRAS tjänsteområden. Det är möjligt att vi har förslag på områden att utreda.

Kontakta oss och beskriv kortfattat din idé eller det område du är intresserad av. Ange även ditt utbildningsprogram.

Skicka in din idébeskrivning här rekrytering@niras.se.

Vill du veta mer?

Martina Aula

Martina Aula

HR & Communication responsible

Norrköping, Sweden

+46 11 26 40 70