Lervigskvartalet kommer att erbjuda energieffektiva lösningar

Lervigskvartalet Web

Infarten till den underjordiska parkeringen kommer att ligga bredvid Lervigs omsorgsboende i slutet av Ryfylkegata. Själva kvarteret Lervig blir helt bilfritt. Illustration: Studio hoh och Bark arkitekter

NIRAS har anlitats som rådgivande ingenjör av DNF AS för ett projekt i Stavanger som består av en skola, förskola, livsmedelsbutik, multihall, kommunhus, kontor och underjordisk parkering, fördelat på 25 000 m2.

den 26 september, 2022

Om Lervigkvarteret

Byggplats: Lervig gnr 53 bnr 210, 640, 647
Bruttoarea: Ca. 25 000 m2
Detaljerad beskrivning: Januari 2022
Planerad uppstart: Maj 2022
Planerat slutförande: Hösten 2024
Kostnadsram: 1 200 miljoner norska kronor.
Affärsform: Totalentreprenad. Skanska är en totalentreprenör

Nya Lervig skola får plats för 21 klasser och 630 elever. Byggnaden kommer även att inrymma en multihall, och stora delar av skolgården kommer att ligga på taket. Förskolan kommer att ha plats för 120 barn fördelade på sex avdelningar. Dessutom kommer det att finnas en livsmedelsbutik, ett stadsdelscentrum, kontor och ett underjordiskt parkeringsgarage.

Projektet ska vara miljöcertifierat enligt BREEAM-NOR

Planen är att det nya kvarteret Lervig ska uppfylla följande mål: 

  • En attraktiv mötesplats för Storhaug
  • Säkra utomhusområden som uppmuntrar till aktivitet och socialt umgänge
  • Organiserad för samverkan
  • Smarta lösningar, med en tydlig miljöprofil

Byggnaden kommer att uppföras med omfattande användning av massivt trä och byggnadsarbetet kommer att utföras som en fossilfri byggarbetsplats. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-NOR med ambitionen att uppnå nivån " mycket bra" på certifieringsskalan.

I detta sammanhang kommer NIRAS att tillhandahålla energieffektiva lösningar som LED-armaturer, solceller och fjärrvärme.

Kvartalet Lervig är planerat att stå klart hösten 2024.

Det här är ett stort och spännande projekt med många tekniska utmaningar. Särskilt utmanande är det att ta hänsyn till sju hyresgäster inom samma byggnadsbestånd. Vi kommer att lösa detta genom en bra dialog med byggherren och bra beslutsplaner. 

Thomas Tollefsen, elektroingenjör på NIRAS Norge

Läs mer på Stavanger kommuns hemsida

Vill du veta mer?

Thomas Tollefsen

Thomas Tollefsen

Project Director

Stavanger, Norway

+47 988 14 903

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197