Projekt

Markundersökningar har genomförts vid Søsterbekk

Søsterbekk 01.12.23

Bane NOR och rådgivaren NIRAS Norge AS har genomfört markundersökningar vid Søsterbekk på Ofotbanen. Detta ger en bra grund för projektet Søsterbekk mötesspår.

den 1 december, 2023
  • SDG: #9
  • Sektorer: Infrastruktur, Miljö, Vattenbyggnad
  • Länder: Danmark och Sverige

Bane NOR arbetar med att öka kapaciteten för godstrafik och persontrafik på Ofotbanen. Som en del av detta planeras det att bygga ett mötesspår vid Søsterbekk. För att säkerställa en bra grund för fortsatt planering av projektet är det viktigt att genomföra geotekniska och miljötekniska markundersökningar.

Bane NOR ingick den 26 oktober ett rådgivaravtal med NIRAS för planering av det nya mötesspåret. När kontraktet ingicks var det osäkert om det skulle vara möjligt att genomföra markundersökningarna innan vintern satte in ordentligt i området.

Viktiga undersökningar för fortsatt planering

"För projektet är det extremt viktigt att säkerställa en bra grund för planeringen av åtgärder, eftersom detta ofta utgör en stor kostnadsrisk. Markundersökningar är en viktig del av denna grund, och det är mycket glädjande att undersökningarna nu har genomförts," säger projektledaren på Bane NOR, Tor Gunnar Pedersen. Han uttalar också att han har varit mycket nöjd med det goda samarbetet genom planering och genomförande av undersökningarna, vilket är ett samarbete mellan Bane NOR, NIRAS Norge AS, Mesta AS, KK-Maskin och Spordrift.

Bra samarbete

"När kontraktet startade visste vi att tidsfönstret för att genomföra dessa undersökningar skulle vara utmanande, men vi fick till ett starkt samarbete där alla parter har arbetat tillsammans för att säkerställa genomförandet. Vi gjorde tidigt en riskbedömning med tanke på genomförandet och arbetade aktivt med att stänga riskerna så att vi kunde planera och genomföra borrningarna," säger projektledaren på NIRAS Norge, Christian Nielsen.

Det har varit fantastiskt att vara en del av ett samarbete med så många aktörer där vi alla har arbetat hårt för att få detta till stånd. Detta gör att projektet kan planeras på en god och säker grund där vi slipper många utmaningar senare i processen.

Entreprenörerna har varit på samma sida från första dagen och bidragit till att hitta bra lösningar för att kunna genomföra borrningarna i extrem svår terräng. Samtidigt var vädret utmanande under arbetsperioden och det stod tidigt klart att det kunde bli korta fönster för genomförande. Detta gjorde att god planering blev mycket viktigt.

När arbetet började vid Søsterbekk var det minus 18 grader och vind, vilket komplicerade genomförandet. Med stor hjälp från lokala aktörer som KK-maskin och Spordrift lyckades vi tillsammans med uppdraget, säger Frode Wilhelmsen, projektledare på Mesta AS. Han säger vidare att han är mycket nöjd med det goda samarbetet mellan alla aktörer i projektet.

Vill du veta mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197