Projekt

SKR Guide

Bild Omslag
  • Sektorer: Arkitektur
  • Länder: Sverige

BAKGRUND OCH SYFTE

Handlingen är framtagen som guide vid val inom SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal gällande förskolebyggnader och kommande inplacering. Syftet är att bistå med kunskap och erfarenhet grundad i Funktionsprogrammet. Det finns många aspekter att beakta vid val av förskola. Den här guiden riktar sig till den del av processen där valet av förskola baserat på verksamhetens förutsättningar redan är gjord, så som barngruppernas storlek och typ av pedagogisk inriktning. Guiden syftar till att belysa förskolan i relation till detaljplaneprocess och tomt med goda råd att tänka på längs vägen.

"Barn och unga tar plats. De behöver utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och sina sociala förmågor. Barn och unga söker sig till utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och kompiskontakter, som väcker deras engagemang och nyfikenhet."

— Boverket, Gör plats för barn och unga

Vill du veta mer?

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197