Projekt

Så planerar en av Sveriges mesta fastighetsägare att effektivisera sitt fastighetsbestånd

Uppsala Domkyrka

Svenska kyrkan har idag ett fastighetsbestånd på närmare 20 000 byggnader och är därmed en av Sveriges största fastighetsägare. Att antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar påverkar intäkterna. Samtidigt ökar fastighetskostnaderna där kostnader för drift och underhåll av fastigheterna utgör cirka en fjärdedel av Svenska kyrkans alla kostnader.

den 18 december, 2019
  • SDG: #8, #11
  • Sektorer: Facility management
  • Länder: Sverige
  • Klient: Svenska kyrkan

”Omkring en fjärdedel av byggnaderna används mer sällan än en gång i veckan.”

För att underlätta för pastorat och församlingar att planera och prioritera i sitt fastighetsinnehav har kyrkomötet beslutat att alla pastorat eller församlingar ska ha en lokalförsörjningsplan som sträcker sig minst 10 år framåt. Den första januari 2022 ska alla församlingar och pastorat vara klara med sina planer.

På grund av Svenska kyrkans uppdrag och särställning i samhället finns flera aspekter att beakta -  där ibland miljö- och klimatpåverkan som fastighetsbeståndet genererar, kyrkobyggnadernas bevarandekrav samt de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekterna.

NIRAS FM-grupp har tagit fram vägledningsmaterial med exempel och utbildningsmaterial
För att alla pastorat och församlingar ska kunna ta fram lokalförsörjningsplaner har Svenska kyrkan på nationell nivå tagit fram en vägledning och utbildningsmaterial med hjälp av NIRAS FM-grupp. Vägledningen ska inspirera och vara ett redskap för att ta fram lokalförsörjningsplaner samt ge rekommendationer för hur man förbereder och upprättar en lokalförsörjningsplan. Vidare finns också rekommendationer på hur åtgärder som finns i den färdiga planen kan genomföras med stöd av en projektmodell som NIRAS FM-grupp tagit fram.

För mer information kontakta Viktor Dahlgren eller Bertil Oresten.

Svenska kyrkans fastigheter

20 000 byggnader

4 miljoner m2

3,9 miljarder kronor

Värde 18,7 miljarder kronor

Vill du veta mer?

Viktor Dahlgren

Viktor Dahlgren

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 04

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197