Publikationer inom facility management och lokalförsörjning

NIRAS medarbetare har varit med och skrivit ett antal böcker och publikationer.

När du läser dem får du bland annat svar på:

 • Vad kostar en arbetsplats?
 • Hur räknar man ut kapaciteten för en skola?
 • Hur bygger man upp en fungerande lokalresursplanering?
 • Vilka nyckeltal är relevanta för att styra mot en effektiv lokal- och serviceförsörjning?

Detta och mer kan du läsa om i de publikationer som presenteras och länkas till nedan.

Kapacitetsutredningar i skollokaler (SKR, 2021)

I många kommuner ökar antalet elever i grundskolan år för år. Ett sätt för kommuner att sammanställa strategisk information om de befintliga skolornas lokaler och utemiljöer är att genomföra kapacitetsutredningar. Kapacitetsutredningar kan bl.a. användas för att belysa var ”flaskhalsarna” finns, dvs. vad som utgör begränsningar för att skolans hela lärmiljö ska kunna användas effektivt.

Ladda ner här

Strategier för ökad lokaleffektivitet (SKL, 2016)

Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora investeringsbehov medför en ansträngd ekonomi i många kommuner.

Beställ här

Planera för en effektiv lokal- och energianvändning (SKL, 2014)

Planera för en effektiv lokal- och energianvändning

Beställ här

Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster (SKL, 2014)

Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina hyresgäster och lägga grunden för en bra utveckling av fastighetsförvaltningen.

Beställ här

Inredningsplanering (SKL, 2010)

En planeringsmodell för att inreda förskolor och skolor.

Ladda ner här

 

FM Fakta kontor (Egen, 2009)

Visste du att en kontorsarbetsplats kan kosta hundra tusen kronor om året? Eller att kaffet på kontoret kostar minst lika mycket per kvadratmeter som uppvärmning av lokalarna? 

Beställ via formulär, skriva ut pris för bok och/eller pdf

Beställ bok på svenska 

Order book in English

Rätt begrepp (UFOS, 2009)

Nomenklatur, definitioner och mätregler för nyckeltal i offentlig fastighetsförvaltning.

Ladda ner här

Nära vård

Ladda ner här

Tidigare publikationer

 • Årsfakta 2010 (Fortifikationsverket)
 • Lokalresursplanering (UFOS)
 • Mat för många (SKL)
 • Effektivisera mera med flera (UFOS)
 • Rätt beslut (UFOS
 • Rätt process (UFOS)
 • Rätt redovisning (UFOS)
 • Rätt upphandling (UFOS)
 • Säkerhetsbesiktningar (UFOS)

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197