Publikationer

 • Vad kostar en arbetsplats?
 • Hur bygger man upp en fungerande lokalresursplanering?
 • Vilka nyckeltal är relevanta?

Detta och mycket annat kan du läsa om i böcker och rapporter som skrivits av FM Konsulternas medarbetare. På den här sidan hittar du ett urval aktuella böcker med länkar till respektive förlag.

Strategier för ökad lokaleffektivitet (SKL, 2016)

Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora investeringsbehov medför en ansträngd ekonomi i många kommuner.

Beställ här

Planera för en effektiv lokal- och energianvändning (SKL, 2014)

Planera för en effektiv lokal- och energianvändning

Beställ här

Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster (SKL, 2014)

Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina hyresgäster och lägga grunden för en bra utveckling av fastighetsförvaltningen.

Beställ här

Inredningsplanering (SKL, 2010)

En planeringsmodell för att inreda förskolor och skolor.

Ladda ner här

Beställ

FM Fakta kontor (Egen, 2009)

Visste du att en kontorsarbetsplats kan kosta hundra tusen kronor om året? Eller att kaffet på kontoret kostar minst lika mycket per kvadratmeter som uppvärmning av lokalarna? 

Beställ via formulär, skriva ut pris för bok och/eller pdf

Beställ bok på svenska 

Order book in English

Rätt begrepp (UFOS, 2009)

Nomenklatur, definitioner och mätregler för nyckeltal i offentlig fastighetsförvaltning.

Ladda ner här

Beställ

Tidigare publikationer

 • Årsfakta 2010 (Fortifikationsverket)
 • Lokalresursplanering (UFOS)
 • Mat för många (SKL)
 • Effektivisera mera med flera (UFOS)
 • Rätt beslut (UFOS
 • Rätt process (UFOS)
 • Rätt redovisning (UFOS)
 • Rätt upphandling (UFOS)
 • Säkerhetsbesiktningar (UFOS)