Energiplanlaegning

Strategisk energiplanering

Din väg till framtidssäker energiplanering.

NIRAS ger råd om energiplanering där vi matchar energibehov och resurser lokalt, regionalt och nationellt. Det svenska energisystemet förändras och vi förstår hur de nya förutsättningarna förändrar din energiplanering.

Vi erbjuder våra kunder en rad specialutvecklade modelleringsverktyg för att planera utbyggnader och förändringar i energistrukturen. Våra råd är holistiska och utgår alltid från både miljömässiga och kommersiella överväganden.

Vi ger dig aktiv feedback om din strategi och hjälper dig att hålla koll på framtida energibehov. Vi utarbetar energi- och uppvärmningsplaner och bidrar till att genomföra och verkställa planen.

Vill du veta mer?

Thomas Arnoldson

Thomas Arnoldson

Team manager

Norrköping, Sweden

+46 11 26 40 30

Se också: