Closeup Of A Letter Signature Shutterstock 55181698 Photo Shutterstock

Facility Management-avtal och upphandling

Vi vägleder er till bra avtal och upphandlingar inom fastighets-och servicetjänster.

En lyckad leverans av Facility Management (FM)-tjänster bygger på god kunskap om såväl kärnverksamhetens behov och organisationens strategi som marknaden av FM-leverantörer. NIRAS har mångårig erfarenhet av att handla upp och utforma avtalsstrukturer för FM-leveranser bland annat enligt branschstandarden Aff,www.aff-forum.se.

Vid genomförande av upphandling kan NIRAS verka som rådgivare, projektledare eller resursstöd beroende på vilket stöd ni är i behov av.

NIRAS har kunskapen och erfarenheten att guida er genom hela processen däribland:
- FM-och sourcingstrategi
- Behovsanalys för kärnverksamheten
- Upprättande av förfrågningsunderlag, SLAer och avtalsstruktur
- Förhandling med leverantör
- Plan för implementering och uppföljning

Vill du veta mer?

Viktor Dahlgren

Viktor Dahlgren

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 04