Helsingor Marina NIRAS

Design och ingenjörsarbete

Vi har utökat vår kapacitet och vårt kunnande så att vi kan leda multidisciplinära hamn-, återvinnings- och kustutvecklingsprojekt – oavsett var de är belägna eller i vilket skede av projektet man befinner sig.

NIRAS kan stödja alla faser av projektdesign och tekniska processer – från anbudsförfarande, inledande design, detaljerad design och vidare till konstruktionen.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta i en mängd olika kontraktsförhållanden – inklusive Owner's Engineers, där vi samarbetar med våra kunder om projektets utformning från början. Vi är också en del av design- och byggprocessen och utarbetar detaljerad design i ett avancerat skede både före och under konstruktionen.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197