Lagos Harbour Nigeria NS 05221

Konstruktions- och ledningsstöd

Utöver NIRAS designinsatser när det gäller hamnar och vattenbyggnader bidrar vi också ofta med stöd inom anläggningstjänster.

Vi erbjuder ett helhetsansvar och stöd till våra kunder genom att övervaka projektens anläggningsarbete för att se till att de är helt förenliga med designplaner och specifikationer.

Genom att utföra kontinuerliga fältinspektioner av anläggningsarbetet under hela projektets förlopp säkerställer våra experter att entreprenörerna i projektet använder acceptabla byggmetoder och lever upp till hantverksmässiga standarder.

Dessutom omfattar NIRAS kärnverksamhet konsulttjänster för projektledning av anläggningsarbeten, och i detta sammanhang har vi stor erfarenhet av att stödja våra kunder och intressenter i alla skeden av design- och byggprocessen. Detta omfattar även kontinuerlig kvalitetsövervakning och riskanalys under projektets genomförande.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197