Ilulissat Harbour NS 06445

Fältundersökningar

Områdesförhållanden och data utgör viktiga delar av de numeriska modellundersökningarna samt projektens design och ingenjörsuppgifter. NIRAS har stark kapacitet inom geoteknik och metocean som vi använder för att definiera projektets omfattning och specificera fältundersökningar.

Detta garanterar att specialiserade entreprenörer utför undersökningar och analyser på ett korrekt sätt och i full överensstämmelse med internationella standarder.

NIRAS har omfattande erfarenhet av anbudsgivning, ledning och kontroll av specialistundersökningar och analyser – bland annat:

  • Topografiska och batymetriska undersökningar
  • Geofysiska undersökningar
  • Metoceanmätningar av datafiler
  • Geotekniska områdesundersökningar

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: