Mombasa Harbor NS 06817 Foto Jon Nordahl

Planering och förstudier

Uppstart och planering är en viktig del av projektutvecklingen. NIRAS har stor erfarenhet av att stödja och tillhandahålla rådgivning till våra kunder och ge dem rekommendationer under projektets inledande skeden, vilket inkluderar övergripande planering och översiktsplaner för kust-, marin- och hamnanläggningar.

Vår rådgivning omfattar även analys av intressenter, utarbetande av planer för att minska riskerna och utvärderingar under hela planeringsprocessen.

NIRAS har dessutom stor expertis när det gäller förstudier av möjligheterna att genomföra ett givet projekt (inklusive design, konstruktion och drift).

Dessa områden täcker vanligtvis alla relevanta tekniska och finansiella/ekonomiska aspekter av ett projekt och är därför också nära kopplade till viktiga projektkrav – inklusive uppfyllande av funktionskrav och andra viktiga framgångskriterier.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se også: