Koege Dige Revlen Udloeb Foto Klar Forsyning

Kustskydd och översvämningsskydd

NIRAS har mer än 40 års erfarenhet av att utveckla multidisciplinära kustprojekt – både nationellt och internationellt – och vi har tillgång till alla typer av specialister.

NIRAS är specialister på kustteknik, både när det gäller teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. Vi utvecklar våra lösningar utifrån ett helhetsperspektiv och involverar ofta relaterade yrkesdiscipliner i våra kustprojekt – till exempel lantmäteri, miljö, stadsplanering och ekonomi. Detta ger robusta och integrerade lösningar som också skapar natur- och stadsrum för rekreation.

Våra lösningar bygger på en grundlig förståelse av fysiska processer och lokala förhållanden. Och vi använder alltid de senaste numeriska modellerna (MIKE modellverktyg och CFD-modeller), GIS och 3D CAD-programvara i vårt arbete.

Vi skräddarsyr individuella lösningar i nära samarbete med våra kunder och har dessutom stor erfarenhet av medborgarmedverkan och samarbete med myndigheter.

Alla typer av tjänster inom kustskydd och översvämningsskydd

NIRAS har tillgång till alla typer av specialister och har mer än 40 års erfarenhet av att utveckla multidisciplinära kustprojekt. Våra tjänster omfattar bland annat följande:

 • Modellering och analys av vågor, vattenstånd och sedimenttransport
 • Kartläggning och tillståndsbedömning av kuster och anläggningar
 • Detaljprojektering och byggnadsberäkning
 • Uppdelning och bidragsfördelning
 • Medborgarprocess och organisering av kustgrupper och dikesgrupper
 • Ansökan om tillstånd
 • Upphandling och anbudsförfaranden
 • Övervakning
 • Kustplaner
 • Planer för klimatanpassning
 • Sedimentering av farleder och hamnar
 • Miljömodellering och konsekvensbedömning
 • Samhällsekonomiska analyser
 • Skissprojektering och myndighetsprojekt
 • Kustskydd och översvämningsskydd

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197