Återhämtning 2 DSC03018

Arbetsplatsstrategi

Vi hjälper er att komma fram till vilken lokallösning som bäst stödjer er verksamhet.

Vi vägleder er i processen att finna rätt lokallösning för just er verksamhet, och som bidrar till att ni ska kunna uppnå era verksamhetsmål.

Sedan en tid tillbaka brottas många verksamheter med hur arbetsplatsen ska planeras/justeras då många nu återvänt, och den värsta perioden med Covid förhoppningsvis ligger bakom oss. Vi översvämmas med artiklar och inspel om vad som är ”det nya rätta”, ”hybridarbetsplatsen” etc.

Det är härligt att se hur snabbt omställningen gått för så många att vara bekväma med att arbeta och mötas på distans, och ännu mer härligt att vi fått ett mer flexibelt arbetsliv. Vår övertygelse är att vi, i en eller annan form och i olika utsträckning, även framöver kommer att behöva och vilja arbeta från våra kontor.

Vi är säkra på att det inte finns en lösning som passar alla. Vår rådgivning utgår därför ifrån just er verksamhet, era förutsättningar nu och framöver och vad ni vill uppnå.

Tillsammans med er, och utifrån var ni befinner er i processen, sätter vi samman aktiviteter som ska leda till en tydlig arbetsplatsstrategi genom;

  • workshops med er ledning för att fånga in effekt- och projektmål för förändringen,
  • inspirationsföredrag om olika lokallösningar, och deras fördelar och konsekvenser,
  • översyn/digital mätning av nyttjandet av befintliga lokaler,
  • intervjuer med personer som ansvarar för väsentliga arbetsmiljöfunktioner i er verksamhet, och
  • att fånga in mer indata genom ytterligare intervjuer, enkäter och dialogmöten.

Baserat på indata från dessa aktiviteter sammanställer vi vår analys och tar vi fram en eller flera scenariobeskrivningar. Därefter presenterar och levererar vi vårt förslag till er arbetsplatsstrategi för ert beslut.

Med utgångspunkt i beslutad strategi sammantaget med indata från genomförda intervjuer, enkätresultat etc., eventuellt med kompletterande intervjuer och workshops, kan vi även beskriva era specifika lokalbehov, för en skräddarsydd lokallösning som förstärker ert varumärke och bidrar till att ni uppnår era verksamhetsmål.

Vill du veta mer?

Magnus Axberg

Magnus Axberg

Hyresgästrådgivning

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 18

Christina Zetterqvist

Christina Zetterqvist

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 52

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197