Digital Nyttjandegradsmätning

Digital nyttjandegradsmätning

En nyttjandegradsmätning ger information om hur många och vid vilken tid medarbetare är på plats på kontoret samt hur de nyttjar de olika arbetsplatserna inom lokalerna under dagen.

För att kunna skapa ändamålsenliga och effektiva lokaler som är anpassade efter verksamhetens behov behöver ni förstå hur era lokaler används.

Kombinerar ni data från mätningar med kunskap om verksamheten så ger detta en god insikt till hur till hur arbetsplatsen används och vad som behöver göras för att få mer effektiva och ändamålsenliga arbetsplatser.

Vid en digital nyttjandegradsmätning placerar NIRAS ut sensorer i de delar kunden vill mäta. Sedan kommer sensorerna registrera närvaro löpande och rapportera in data med mycket korta intervaller. 

Varför det är bättre med en mätning utförd av sensorer: 

  • Mer tillförlitlig data som hämtas in i täta intervaller och under en längre period.  (Vid manuell mätning blir det fåtal mätpunkter under kortare period). 
  • Följa variationer över tid. Identifiera toppar och dalar i beläggningen för bättre dimensionering.
  • Enkelt att filtrera data ner till enskild arbetsplats.
  • Det går att göra mer precisa dimensioneringar av lokalerna med mer omfattande data.
  • Enklare att underbygga beslut och framför allt ta rätt beslut
  • 100% anonymt, vid fasta arbetsplatser är NIRAS förslag att vi grupperar arbetsplatser i grupper om t ex åtta

Vad kan vi mäta med hjälp av sensorer?

Skrivbordsarbetsplatser

Vi kan med hjälp av sensorer mäta hur beläggningen ser ut vid samtliga arbetsplatser. Vid varje skrivbord placeras en PIR-sensor som mäter kontinuerligt och ger en mycket bra bild av hur en arbetsplats nyttjas.

Mötesrum

I mindre mötesrum mäter vi närvaro via en närvarosensor, i de större mötesrummen där det kan finnas intresse i hur många personer som faktiskt använder utrymmet har vi en annan sensor som mäter antal faktiska personer i utrymmet. På så vis får ni en mycket god uppfattning om t ex stora mötesrum egentligt används och hur en framtida fördelning av mötesrum bör se ut.

Övriga ytor

I princip samtliga ytor och funktioner går att mäta med den variation av sensorer vi erbjuder, tillsammans skräddarsyr vi en lösning utifrån erat önskemål.

Se hur ett kontor används under en dag. De röda markeringarna betyder att platserna är i bruk och upptagna.

 

Vill du veta mer?

Kristofer Orrje

Kristofer Orrje

Team manager

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 62

Karl-Oscar Nilsson

Karl-Oscar Nilsson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 07

Se också: