2 Service Lipd Lab Cleanroom Istock 1087218874 (1)

Design av klassificerade produktionsområden

Under många år har NIRAS byggt upp en djupgående kunskap om läkemedels- och life science-industrin och de regelverk den omfattas av. Därför kan vi hjälpa till att se till att läkemedels- och life science-företags hela produktionsanläggning uppfyller alla myndighetskrav.

NIRAS specificerar produktionslokaler med tillhörande layout och ventilation och ser till att alla krav på renlighet och klimatförhållanden uppfylls.

NIRAS kan erbjuda lösningar för att inrätta nya klassificerade produktionsområden eller uppgradera befintliga anläggningar.

Vår kunskap om life science-branschen och våra erfarna specialister ser till att våra anläggningar uppfyller alla krav på efterlevnad och myndighetskrav. Vi arbetar målmedvetet för att minimera alla risker för kontaminering i produktionen.

Hållbarhet och FN's 17 globala mål för hållbar utveckling är en integrerad del av våra tjänster och vi sätter en ära i att se till att de valda lösningarna är optimerade när det gäller kvalitet, kvantitet och produktionskostnader utan att det äventyrar produktionens efterlevnad.

NIRAS kan hjälpa till med:

  • Fastställande av riskbaserade krav för produktionsområdet
  • Specifikation och design av utrymmen och kritiska anläggningar
  • Isolatorer, LAF-enheter, säkerhetsbänkar
  • Upphandling och kontraktsskrivning med leverantörer
  • FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) och driftsättning av produktionsanläggningar
  • Kvalificering och validering
  • Testning av klassificerade områden

Vill du veta mer?

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Vice President

Allerød, Denmark

+45 5151 9438

Jan Mottlau

Jan Mottlau

Specialist

Allerød, Denmark

+45 2713 8014

Se också: