11 Service Lipd Lab Istock 1140779754 (1)

Laboratorieinredning

NIRAS har många års erfarenhet inom laboratorielayout för läkemedels- och life science-industrin, med fokus på helhetslösningar där laboratorieinventarier, installationer och utrustning integreras i en total design. Laboratorieinredning utformas med fokus på arbetsmiljö och effektiv lösning av komplexa arbetsuppgifter.

Laboratorier har ofta krav på renrumsklass, biologisk inneslutning och GMO av hänsyn till analyskvalitet och arbetsmiljö. Kraven uppfylls genom en kombination av layout och tekniska lösningar.

Avancerad utrustning som robotar, LAF, isolatorer och luftduschar ingår ofta i en modern laboratoriemiljö och anpassas till de faktiska arbetsprocesserna.

Vi samarbetar med våra kunder inom läkemedelsindustrin och life science, från idé till design, upphandling, genomförande och driftsättning. Vi fokuserar alltid på logistikoptimering och effektivt utnyttjande av anläggningen.

Hållbarhet och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är alltid en integrerad del av våra tjänster, och våra experter sätter en ära i att se till att de valda lösningarna är optimala när det gäller kvalitet, produktionskostnader och klimat.

NIRAS kan hjälpa till med:

  • Layouter som skapar optimala förutsättningar för arbetsmiljö och innovation
  • Helhetslösningar med fokus på användarens och slutproduktens krav
  • Framtidssäkrad flexibel layout, t.ex. med öppna ytor och flyttbara moduler.
  • Implementering av krav på renrumsklass, BSL-nivå och GMO
  • Säkerhet och arbetsmiljö, inklusive Atex och automatiska gasdetekteringssystem
  • Nära samarbete med ledande leverantörer av laboratorieinventarier
  • Effektiv och energioptimerad VVS-konstruktion, inklusive automatisering

Vill du veta mer?

Peter Fagerlund Carlsson

Peter Fagerlund Carlsson

Senior Advisor

Allerød, Denmark

+45 2940 4043

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se också: