5 Service Medical Manufacturing Istock 1180408926

End-of-line-lösningar från förpackning till palletering

NIRAS har under många år tillhandahållit specialiserade tjänster till ledande läkemedels- och life science-företag. Med våra experters djupgående kunskap om läkemedels- och life science-industrins regulatoriska områden ser vi till att tillverkningsanläggningar, försörjningar och produktionsfaciliteter uppfyller alla myndighetskrav och samtidigt designas med hänsyn till optimalt logistiskt flöde.

För läkemedels- och life science-företag ställer de ökande kraven på produkthantering i samband med förpackning, märkning och palletering stora krav på end-of-line-processer.

NIRAS specialister säkerställer optimal layout som uppfyller alla gällande krav, inklusive omställningsberedskap till förändrade produkter och kunder.

Serialiseringsprocess och -utrustning

Att installera och driftsätta serialiseringsprocesser och -utrustning är en komplicerad uppgift med många intressenter och gränssnitt. NIRAS hjälper till att hantera sådana projekt samt kvalificera och validera process och utrustning med avseende på t.ex. dataintegritet.

Läkemedelsföretag och life science-företag uppnår optimal driftsekonomi genom att automatisera hela processen eller delar av den, vilket t.ex. innebär att koppla ihop ”end of line” med automatiserade lagersystem.

NIRAS end-of-line-lösningar:

  • Identifiering av kapacitetsbehov och flöden
  • Optimering av logistiska processer och layout
  • Specifikation av förpackningslinjer
  • Automatisering
  • Serialisering

Vill du veta mer?

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se också: